Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Locatie Hengelo

ZGT kiest voor zorg van de toekomst met een aantal belangrijke veranderingen binnen locatie Hengelo. We gaan het zorgproces nog meer rondom de patiënt organiseren. Met deze veranderingen maken we van locatie Hengelo ook echt een onderscheidend medisch centrum waar de Twentse patiënt voor planbare zorg terecht kan.

 

Zo richten we in Hengelo een aantal gespecialiseerde centra in rondom ziektebeelden of klachten. In deze centra vindt de zorg plaats in een toegankelijke, rustige en servicegerichte omgeving, waarbij de patiënt niet langer of vaker in het ziekenhuis is dan nodig. Die beweging was in het verleden al zichtbaar in Hengelo. Zo waren eerder al het Obesitascentrum, Borstkliniek Oost-Nederland en orthopedisch centrum OCON gevestigd. En straks dus ook een slaapcentrum, een oncologisch centrum, een huidziektencentrum en een hart en long centrum. Door alle expertise zoveel mogelijk op één plek te organiseren, kunnen patiënten daardoor ook rekenen op de beste en meest efficiënte zorg.

 

Binnen het oncologisch centrum krijgen kankerpatiënten zorg en begeleiding krijgen vanuit verschillende specialismen. Daarnaast wordt er een modern operatieproces ingericht, waardoor patiënten niet langer in het ziekenhuis verblijven dan nodig. Door procesoptimalisatie en een moderne werkwijze verblijven patiënten in Hengelo straks nog maximaal één nacht. Het zal ook betekenen dat we sommige operaties en andere zorg straks niet meer in Almelo doen, maar in Hengelo.

 

Om ervoor te zorgen dat de patiënt niet langer in het ziekenhuis is dan nodig, gaat ZGT de fasttrack-methodiek verder uitrollen. Dit houdt in dat een patiënt alle benodigde onderzoeken opeenvolgend ondergaat, in plaats van verschillende afspraken te maken op verschillende momenten. De patiënt weet dan eerder waar hij aan toe is, omdat ook direct de uitslag wordt besproken, evenals het eventuele behandelplan.

 

 

Wat verandert er voor 2021?

Hieronder kunt u lezen welke veranderingen er de komende tijd plaatsvinden binnen onze locatie Hengelo. De veranderingen zijn erop gericht om onze patiënten beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Het is duidelijk waar dezenaartoe gaat en er wordt relatief sneller een diagnose gesteld. Op termijn kan het betekenen dat deze niet in Almelo wordt geholpen, maar in Hengelo. Ofwel op een andere plek binnen locatie Hengelo. De aangekondigde veranderingen vinden niet tegelijk plaats, maar stap voor stap. De ambitie is om bovenstaande plannen voor 2021 te hebben gerealiseerd. Uiteraard worden patiënten tijdig en persoonlijk geïnformeerd als er iets gaat veranderen.

 • 1

  Operatiecentrum

  Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis. Om het onze patiënten – ondanks hun situatie – zo comfortabel mogelijk te maken en hen niet langer in het ziekenhuis te laten verblijven dan noodzakelijk, richten wij ons operatiecentrum in Hengelo op moderne wijze in. De patiënt wordt voor een operatie direct in ons operatiecentrum ontvangen. Het proces rondom de operatie is daar zo ingericht dat het zo efficiënt mogelijk verloopt voor de patiënt. Dit alles vanuit een persoonlijke benadering en met aandacht voor de privacy van de patiënt. Door gebruik te maken van nieuwe anesthesiologische zorg, waardoor patiënten minder pijn ervaren en minder misselijk zijn, kunnen zij eerder naar huis. In Hengelo worden ingrepen uitgevoerd waarbij de patiënt niet langer dan één nacht hoeft te verblijven in het ziekenhuis.

 • 2

  Hart long centrum

  Patiënten met klachten als kortademigheid of pijn op de borst worden normaal gesproken gezien door de longarts of cardioloog, waarbij onderzoeken zoveel mogelijk op één dag gepland worden. Binnen het nieuwe hart long centrum wordt diagnostiek gecombineerd en wordt interdisciplinair naar de patiënt gekeken. Door de expertise van cardioloog en longarts vanaf het begin te bundelen wordt sneller duidelijk of er sprake is van een hart- en/of longprobleem. Een snellere diagnose kan leiden tot snellere geruststelling of een vroegtijdigere behandeling. Omdat veel hart -en longproblematiek samen voorkomen zal een intensievere samenwerking en afstemming binnen het hart long centrum van waarde zijn voor onze patiënten. Deze integrale aanpak zal ook van betekenis zijn bij de ondersteuning van complexe zorg als oncologie en rond het operatief proces. Voor de klinische zorg van de cardiologie en longgeneeskunde blijven patiënten in Almelo terecht kunnen.

 • 3

  Oncologisch centrum

  Waar een patiënt met kanker eerder bij verschillende poliklinieken terecht kan komen, kunnen zij straks terecht bij het oncologisch centrum. Hier vinden niet alleen poliklinische behandelingen plaats (zoals chemo- en immunotherapie), maar wordt de patiënt ook ondersteund in zo goed mogelijk het behandeltraject te doorstaan en om te gaan met de gevolgen van kanker op het leven. In dit centrum werken onze mensen vanuit verschillende deskundigheden nauw met elkaar samen in één team rondom de patiënt. Elke patiënt heeft een casemanager als vast aanspreekpunt tijdens het hele behandeltraject. In alle rust, zonder de hectiek van de acute en hoogrisico zorg in Almelo. Dat is voor patiënt, zijn naasten en professional wel zo prettig.

  Voor complexere oncologische operatieve ingrepen blijven patiënten in Almelo terecht kunnen.

 • 4

  Fasttrack urologie

  Patiënten met verschillende urologische klachten, zoals bloed in urine of een verhoogde PSA-waarde, kunnen straks snel en accuraat worden geholpen met behulp van de fasttrack methodiek in Hengelo. Hier vindt snelle diagnostiek plaats waardoor de patiënt snel duidelijkheid krijgt over de aandoening inclusief behandelplan, zodat deze snel weet waar hij/zij aan toe is.

 • 5

  Slaapcentrum

  Patiënten - volwassenen en kinderen - met slaapproblematiek, zoals in- en doorslaapproblemen, biologische klok problematiek en slaapapneu kunnen terecht bij het slaapcentrum. In het slaapcentrum wordt expertise van de betrokken specialismen als neurologie, longgeneeskunde, KNO, kaakchirurgie en kindergeneeskunde gecombineerd en diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd. Het slaapcentrum kent meerdere somnologen (slaapspecialisten).

 • 6

  Huidziektencentrum

  Patiënten met een huidaandoening kunnen straks terecht bij het huidziektencentrum, waar alle dermatologische expertise in Hengelo wordt gebundeld. Binnen het huidziektencentrum worden onder andere complex eczeem, vormen van huidkanker en andere complexe huidziekten onderzocht en behandeld. Binnen dit centrum wordt ook Mohs chirurgie uitgevoerd. Daarnaast wordt het deelspecialisme flebologie binnen dit centrum gebundeld, en verhuist dus van Almelo naar Hengelo. Dit zijn ziekten waarbij de aderen van het bloedstelsel zijn aangedaan, zoals spataderen.