Logo, terug naar Home

ZGT Smartup Innovation 2016

Duik in het diepe tijdens ZGT Smartup Innovation 2016 'De beste manier om de toekomst te voorspellen is om deze samen te creëren.' 

 

Samen sterk in zorginnovatie 

ZGT (ZiekenhuisGroep Twente) wil inspirerende ideeën in de zorg samen met u mogelijk maken! Daarom hebben zorg, wetenschap, bedrijven en investeerders elkaar ontmoet tijdens ZGT Smartup Innovation 2016.
Hieronder ziet u welke deelnemers op 10 november 2016 tijdens ZGT Smartup Innovation 2016 aanwezig waren:


Deelnemers

 • Conceptlicious
 • Wordlenig
 • Beter door Beeld
 • MSD
 • DearNova
 • Thales
 • Universiteit Twente / Center for eHealth & Wellbeing Research
 • Universiteit Twente / MIRA
 • Kennispark Twente
 • Innovadis
 • Evidencio
 • Telecats
 • Deutsche Telekom Healthcare
 • PEX Life
 • Saxion – divisie Technology Health & Care
 • MOUNT software
 • Gamechanger
 • Nerds & Company
 • Asito
 • Siemens Healthineers
 • Johnson&Johnson Medical
 • Ascom
 • Demcon
 • Wolk Company
 • Marfo

 


 

 

Conceptlicious is specialist op gebied van Visualisaties, Games en Gamification. Games worden steeds vaker onderdeel van trainingen, simulatie’s en boarding trajecten van bedrijven en organisaties. Conceptlicious bedenkt, ontwerp en produceert games binnen uiteenlopende branches.

 

www.conceptlicious.nl 

 

Naar boven

 


 

Wordlenig helpt ideeën tot leven te brengen en tastbaar te maken. Samen met u maken we een wervende visuele pitch die volledig aansluit op de belevingswereld van de klant. Eerst brengen wij hiervoor de wereld en uitdagingen van de klant in kaart. Daarmee zetten we de impact en toegevoegde waarde van het idee voor de klant op scherp. Zo slaan wij de brug tussen uw idee en de eindklant. Met de pitch kunt u gericht met eindklant gaan communiceren, veronderstellingen toetsen en het idee verder verrijken. Wordlenig helpt ondernemers innovaties sneller en slimmer tot een commercieel succes te maken. Kom langs met uw idee en ervaar het zelf!

www.wordlenig.nl 

 

Naar boven 

 


 

 

Wij zijn Marlies Lenselink en René van der Meer. Met ons bedrijf Beter door Beeld ontwikkelen en verkopen wij beeldprogramma's die gebaseerd zijn op healing environment. Wetenschappelijk onderzoek en onze eigen praktijkervaring leert dat natuur positieve effecten heeft op de emotionele beleving van cliënten en patiënten. Het vermindert angst en onrust en bevordert het genezingsproces.
We willen jullie tijdens de ZGT Smartup Innovation 2016 de door ons ontwikkelde en zeer recent op de markt gekomen RelaxMaker laten zien en laten ervaren. De RelaxMaker is een videobril met player die we speciaal hebben ontwikkeld voor de professionele praktijk. In alle situaties waarin patiënten angstig, onrustig of gespannen zijn kan de RelaxMaker ingezet worden als een eenvoudig hulpmiddel. De RelaxMaker leidt de patiënt af en de speciaal ontwikkelde natuurbeelden hebben een kalmerend effect. Hierdoor zijn behandelingen en onderzoeken voor patiënten minder belastend en ontstaat er een natuurlijk effect dat de spanning reduceert. De RelaxMaker is geschikt voor kinderen en volwassenen en kan worden gebruikt binnen verschillende (para)medische omgevingen. We hebben praktijktesten gedaan bij diverse ziekenhuisafdelingen, zo kwam bij een onderzoek onder claustrofobische patiënten bij de Radiotherapiegroep Deventer uit biometrische testen en vragenlijsten dat er sprake was van een significante stressreductie.

 

 

www.RelaxMaker.nl 

 

 

 Naar boven

 


 

Door waarde toevoegende oplossingen te bieden en samen te werken met partners, leveren we een bijdrage aan goede en doelmatige zorg. Dat is ons doel: patiëntenzorg optimaliseren, therapietrouw bevorderen en verspilling van medicatie voorkomen. MSD zoekt hiervoor de dialoog met verschillende partners in de zorg. We richten ons op toekomstbestendige zorg: innovatie en kwaliteit gaan daarbij hand in hand met stabilisatie van kosten. Want betaalbare zorg is ook onze zorg.

www.msdcalm.nl

Naar boven

 


 

 

 

 

Steeds meer organisaties strijden online om de gunst van de klant. Klanten kiezen voor organisaties waarbij ze zich begrepen voelen en die goed kunnen inspelen op hun persoonlijke behoeften.
DearNova helpt haar klanten aan meer en betere klanten. Wij vinden dat organisaties hun klanten beter kunnen helpen. Dit doen we door te kijken wat de behoefte van klanten is en de klantreis hierop aan te passen en te vertalen in vernieuwende concepten met een verassend design en een subliem gebruikersgemak. Vervolgens zijn we als geen ander in staat deze concepten te realiseren in een flexibele ICT omgeving, waarin het profiel van klanten centraal staat.
Wij hopen in contact te komen met personen die het leven van hun klant / patient makkelijker of beter willen maken met behulp van nieuwe technologie. (bijvoorbeeld: Internet of things, online toepassingen, blockchain of machine learning).

 

www.dearnova.nl 

 

Naar boven

 


 

 

 

Thales Nederland BV is de Nederlandse vestiging van de internationale Thales groep. In Nederland werken ongeveer 2.000 medewerkers werkend vanuit de vestigingen in Hengelo, Enschede, Huizen, Delft, Den Haag en Eindhoven. Thales Nederland is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en integratie van complexe high tech systemen voor markten waar onder andere controle, communicatie en dataveiligheid kernwaarden zijn.

 

Naar boven

 


 

 

 

iMediSense is een telemonitoring en patiënt coaching oplossing. Naast registratie door een mobiele app van een aantal gegevens, beantwoordt de patiënt dagelijks een aantal vragen. De informatie wordt verzameld op een centrale, beveiligde server waar de behandelend verpleegkundige en cardioloog inzage krijgen in de trend ontwikkeling van de patiënt, waardoor bij opmerkelijke uitkomsten tijdig kan worden ingegrepen.

 

www.zgt2020.nl

 

 

Naar boven

 


 

Als partner van Twente TEACH presenteren wij de innovatieve telemonitoring & eCoaching oplossing iMediSense samen met de andere projectpartners (Thales, Vodafone, ZGT). Op dit moment voeren we een pilot-onderzoek uit naar het gebruik, de bruikbaarheid en het nut voor de praktijk van deze oplossing. De dataverzameling is nog in volle gang maar de eerste reactie van patiënten en zorgverleners zijn positief. De universiteit Twente, faculteit BMS (Center eHealth Research & Wellbeing, www.cewr.nl) voert het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek naar het iMediSense platform. Dit zal leiden tot aanbevelingen waarmee wordt beoogd een techniek te ontwikkelen die op een veilige manier zelfmanagement en zorgprocessen ondersteunt. Bezoekers kunnen bij de UT (en het CEWR) ook informatie krijgen over het gebruik van eHealth in de praktijk. Hoe zorg je er voor dat jouw (eHealth) product aansluit bij de eisen, wensen en verwachtingen van gebruikers? Waarom is het belangrijk om je beoogde doelgroep vanaf het eerste moment te betrekken in de ontwikkeling van je product? En hoe kun je ervoor zorgen dat eHealth motiveert en rendeert?


www.twenteteach.nl

 

Naar boven

 


 

 

 

Kennispark Twente gelooft in de kracht van innovatieve ondernemers en start-ups als trekkers van de economie van morgen en overmorgen. Stichting Kennispark Twente werkt aan de verdere ontwikkeling van het innovatieve ondernemersklimaat in Twente. Zij doen dit door het geven van brede ondersteuning in tal van diensten en middelen met de inzet van kennis, talent, geld, netwerk en infrastructuur. Hierbij valt te denken aan toegang tot financiering, advies en coaching voor (startende) ondernemers en het stimuleren van samenwerking tussen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.

 

www.kennispark.nl 

 

 

 Naar boven

 


 

 

Digitaal communiceren met Patient journey's 

Hoe kun je patient journey’s effectief inzetten als onderdeel van het zorgproces? PEX Life helpt ziekenhuizen een digitale organisatie in te richten voor patiënten en bezoekers. Dit organiseren wij door het opleveren van een heldere uitgewerkte informatiestroom met specifieke invulling vanuit elke eigen afdeling. Het inrichten van digitale communicatiekanalen met ons DigitalCX platform DigitalCX. De patient journey dient bovenal handvatten te geven: hoe dit te realiseren en te implementeren op de afdeling.
PEX Life werkt onder anderen voor het AMC en Phillips. PEX Life maakt het makkelijker voor zorginstellingen om op een persoonlijke manier contact te hebben met klanten en patiënten. Door digitale kanalen optimaal te gebruiken stelt het organisaties in staat om op een efficiënte en prettige manier te communiceren. Het onderliggende platform DigitalCX begrijpt een individu zijn behoeften en biedt vervolgens persoonlijke coaching en zorg via het internet. Zo sluiten de diensten op een intuïtieve manier aan op de manier van leven van de moderne mens.


Voorbeelden:
www.pexlife.com/nl/pex-lab/

 

 

 

www.pexlife.com

 

Naar boven

 


 

 

Het lectoraat Technology, Health & Care richt zich op de relatie tussen mensen en technologie, met daarbij specifiek de vraag hoe mensen technologie adopteren, accepteren en toe-eigenen binnen het domein gezondheid en welzijn. Het is van belang om zowel professionals, patiënten en cliënten als volwaardige partners in het acceptatieproces van nieuwe technologie te zien. Het lectoraat voert dit onderzoek uit in specifieke contexten en op verschillende niveaus, namelijk op individueel (micro-), organisatorisch (meso-) en maatschappelijk (macro-) niveau. Het onderzoek binnen het lectoraat bevindt zich op het snijvlak van de gedragswetenschappen en technische vakgebieden. De vraagstukken waar het lectoraat zich mee bezighoudt zijn dan ook van nature multidisciplinair.

 

Meer informatie: www.saxion.nl/gezondheidwelzijnentechnologie


Naar boven

 


 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 80% van het gesprek met de arts vergeten wordt. Ook is bekend dat 20% wat wordt onthouden, vaak verkeerd wordt opgeslagen. MOUNT brengt artsen en patiënten dichter bij elkaar bij het maken van een medisch beslissing doormiddels digitale keuzehulp aan te bieden. Digitale keuzehulpen zijn online hulpmiddelen die gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverlener en patiënt bevorderen. Een (digitale) keuzehulp helpt de patiënt na te denken over de verschillende behandelopties, over zijn persoonlijke voorkeuren en overwegingen en ondersteunt hem zo in het maken van een keuze. Wij zoeken zorgverleners die met ons digitale keuzehulpen willen generen, en publiceren op een publiek platform. Zodoende profileert ZGT én zijn zorgverleners zich op het platform door een voorlopersrol in te nemen om keuzehulpen beschikbaar te stellen aan het grotere publiek.

 

 

www.mountsoftware.co


Naar boven

 


 

 

 

Vernieuwen is één van de belangrijkste elementen voor een toekomstbestendige wereld. Met Gamechanger zet je die stap in de toekomst. We werken met marketing-, productdevelopment-, communicatie- en business development afdelingen in de Zorg, Bouw, Woningcorporaties en Luchtvaart, om hun wendbaarder, klantgerichter en ondernemender te maken. We creëren beweging en doorbreken cirkels met onze klanten, hun klanten en partners. Daarvoor zetten we de beste agile werkwijzen en methoden in. Op die manier helpen wij teams het maximale uit hun vernieuwingskracht te halen. Zodat zij zich gelukkiger voelen en daardoor betere oplossingen maken waar klanten echt happy van worden.
Ons motto is: Turning Passion into Innovation that Matters. Daarom vinden we het super gaaf om mee te mogen doen aan ZGT Smartup Innovation 2016. En willen we jou helpen om je business model in 1 klap scherp neer te zetten. Zodat ZGT er een goede selectie uit kan maken voor hun Innovatieplan 2017. Wie weet wordt jouw zorginnovatie in samenwerking met ZGT volgend jaar werkelijkheid!

 

 

www.gamechanger.nl

 

Naar boven

 


 

 

 

Nerds & Company helpt start-ups en bedrijven met het behalen van hun digitale doelstellingen. Wij partneren met hen en bouwen de software (op maat) die ze nodig hebben. Wij doen niets liever dan techniek en innovatie combineren met creativiteit. Daarvoor hebben wij verschillende disciplines in huis: een studio met o.a. UX en UI design, development, quality assurance en operational services. “Nerds aan de macht!” is ons devies. Daar wordt iedereen beter van. Tijdens de ZGT Smartup Innovation 2016 presenteren wij een interessante e-health case die wij recent hebben mogen realiseren. Ook bieden wij iets aan dat voor jouw innovatie idee of project van grote waarde kan zijn. Wat dat is, dat houden we nog even geheim. Graag maken we nader kennis op 10 november. Wie weet wat voor moois we samen kunnen gaan maken.

 

nerds.company

 

Naar boven

 


 

 

 

In 2008 richtten ZGT en Asito ZGT Clean Care op. Een joint venture om langdurige samenwerking op het gebied van schoonmaak aan te gaan. Het ziekenhuis kan zo meer invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering en de medewerkers voelen zich écht onderdeel van het ziekenhuis. Dat levert een versterkende samenwerking op. Deze succesvolle samenwerking smaakt naar meer. ZGT Clean Care is klaar voor de volgende stap. Samen het ziekenhuis 2.0 ontwerpen waarin de regievoering van alle niet kernactiviteiten in één hand neergelegd wordt.


asito.nl


Naar boven

 


 

 

 

Siemens Healthineers ontwikkelt geavanceerde oplossingen op het gebied van medische beeldvorming voor diagnostiek en therapie, laboratoriumdiagnostiek en medische IT. Onze innovatieve technologie draagt bij aan beter gedifferentieerde diagnoses en duidelijkere behandelbeslissingen. Maar ons committent gaat verder dan het leveren van systemen: door het aangaan van partnerships en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek voor het verbeteren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe oplossingen, willen wij een bijdrage leveren aan een hoogwaardige maar ook betaalbare gezondheidszorg. Voor nu en de toekomst.

 

healthcare.siemens.nl

 

Naar boven

 


 

 

Vanuit Amersfoort voorziet Johnson & Johnson Medical B.V. het merendeel van de ziekenhuizen in Nederland van producten en services van DePuy Synthes, Ethicon, Biosense Webster. Johnson & Johnson Medical is onderdeel van Johnson & Johnson, ’s werelds meest omvangrijke en veelzijdige fabrikant van healthcare producten en leverancier van aanverwante diensten. Met ruim 116.000 werknemers is Johnson & Johnson de meest veelzijdige fabrikant van producten voor de gezondheidszorg ter wereld. Wij leveren consumentenproducten, farmaceutische producten & medische instrumenten.

 

www.jnjmedical.nl

 

Naar boven

 


 

 

 

Ascom is een internationale aanbieder van ICT-oplossingen en mobiele werkstroomsystemen voor de gezondheidszorg. Vanuit zijn visie streeft het bedrijf ernaar om hiaten in de digitale informatievoorziening te dichten en optimale beslissingen mogelijk te maken – overal en altijd. De missie van Ascom is missie kritische, real-time oplossingen te bieden voor zeer mobiele, ad hoc- en tijdgevoelige omgevingen. Ascom gebruikt zijn unieke product- en systeemportfolio en kennis van softwarearchitectuur om integratie- en mobilisatieoplossingen te creëren die voor soepele, complete en efficiënte werkstromen zorgen in zowel de gezondheidszorg als industriële sectoren, beveiliging en de detailhandel.

 

Ascom Myco


Een verpleegkundige besteed op een dag maar 23% van haar tijd aan het bed bij de patiënt. Zou het niet fijn zijn om alarmen en informatie over je patiënten direct op je smartphone te kunnen ontvangen? Want dan hoef je nooit meer je werk te onderbreken om te ontdekken dat het vals alarm was of dat iemand anders het al heeft opgepakt. Of dat je minder hoeft te lopen om informatie op te zoeken, zodat je meer tijd aan de patiënt kan besteden. Laat de Ascom Myco je helpen! De Ascom Myco is een smart device ontworpen voor de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. Elk detail is zorgvuldig ontworpen om een dienst aangenamer, efficiënter en meer lonend te maken.

 

 

www.ascom.nl

 

 

Naar boven 

 


 

 

 

DEMCON is een high-end system supplier, specialist in ontwikkeling en productie van complexe medische systemen. Baanbrekende innovaties maakt DEMCON een wereldspeler in de markten medical, industrial, embedded en hightech. De internationale klantenportefeuille reikt van Nederland en Duitsland tot Azië en de Verenigde Staten.

Een recent voorbeeld van innovatie binnen de medische markt is de ontwikkeling van een Naaldplaatsing Systeem in een CT omgeving. Bij het chirurgisch verwijderen van een (lever)tumor zijn nu gemiddeld 5 iteraties nodig voordat de arts met de naald op de juiste plaats in het weefsel zit. Het Naaldplaatsing Systeem maakt het mogelijk deze naald in één keer goed te plaatsen binnen de bestaande workflow. Bij het ontwikkelen van deze patiënt- én arts vriendelijke oplossing werkt DEMCON nauw samen met medisch specialisten.

DEMCON is een snel groeiende onderneming die opdrachtgevers met een breed scala aan competenties ondersteunt. DEMCON kan de gehele behoefte van de opdrachtgever afdekken, van proof-of-principle, prototype en pre-productie tot gecertificeerde serieproductie. In ruim twintig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot de DEMCON Groep (met anno 2016 300 medewerkers).
Het hoofdkantoor is gevestigd in Enschede en nevenvestigingen zijn er in Son, Amsterdam, Delft, Oldenzaal, Roden en Münster (D).

 

 

www.demcon.nl

 

 

 

Naar boven

 


 

 

 

Een gebroken heup. Het overkomt jaarlijks 1.5M mensen wereldwijd en 16.000 Nederlanders - 1 op de 4 overlijdt binnen een jaar aan de gevolgen. Voor iemand die moeilijk ter been is, is het een kwestie van tijd voordat hij/zij valt en zich weer bezeert. Dat gaat veranderen. WOLK is een airbag-riem tegen heupfracturen die comfortabel loopt en onzichtbaar onder de kleren verdwijnt. Ingebouwde valdetectie- en airbagtechnologie zorgen ervoor dat vallen geen pijn meer doet. Wie hem draagt durft te blijven lopen. Zo lang mogelijk mobiel en daarmee zo lang mogelijk vitaal. Angst om te vallen is verleden tijd. WOLK - Walk with Confidence

 

 

www.wolkcompany.com 

 

Naar boven

 


 

 

Marfo

 

 

 

www.marfo.com

 

Naar boven