Logo, terug naar Home

Uitnodiging en programma

Programma


13.30 uur ontvangst
13.45 uur welkom
14.00 uur spreker Prof. Dr. Miriam Vollenbroek
14.30 uur opening ZGT Smartup Innovation - ontmoeten
18.30 uur sluiting

 

ZGT Professionals kunnen gedurende het PROFESSIONALS KUNNEN GEDURENDE HET PROGRAMMA VRIJBLIJVEND IN- EN UITLOPEN


Uitnodiging

Uitnodiging ZGT Smartup Innovation 2016

Lees verder over de ZGT meerjarenbeleidsvisie 'op weg naar 2020' op zgt2020.nl.