Leden van de cliëntenraad

Th. M. (Threes) Oude Moleman, dagelijks bestuur cliëntenraad (voorzitter) ZGT

Th. M. (Threes) Oude Moleman, dagelijks bestuur cliëntenraad (voorzitter) ZGT

Sinds februari 2013 mag ik mij inzetten voor de cliëntenraad. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een bureau voor coaching, training, mediation, advisering en ben ik vertrouwenspersoon. Persoonlijke ziekenhuiservaringen en die van mijn naasten, inspireerden mij om lid van de cliëntenraad te worden. Ik vind het een voorrecht om de bagage uit mijn dagelijkse praktijk maatschappelijk te kunnen inzetten en hiermee een bijdrage te leveren aan kwalitatief (nog) betere gezondheidszorg. De bejegening van cliënten en hun naasten, transparante communicatie en veiligheid hebben mijn speciale aandacht. 

L. (Leonie) van Straten, dagelijks bestuur cliëntenraad (vicevoorzitter) ZGT

L. (Leonie) van Straten, dagelijks bestuur cliëntenraad (vicevoorzitter) ZGT

Naast mijn werk als advocaat en scheidingsmediator, ben ik sinds januari 2014 lid van de cliëntenraad. Een aantal projecten die ik de afgelopen jaren op de voet heb gevolgd, en in de toekomst ook zal blijven volgen, zijn het nieuwe voedingsconcept, hygiëne, gastvrijheid en digitalisering. Voor mij is het van belang dat de cliënt binnen ZGT centraal staat en dat ZGT in staat is de beste zorg aan haar cliënten te bieden. Ik zal mij als lid van de cliëntenraad hier de komende jaren voor blijven inzetten.

W.M. (Michel) Löhr, dagelijks bestuur cliëntenraad ZGT

W.M. (Michel) Löhr, dagelijks bestuur cliëntenraad ZGT

Als burger ben ik zeer betrokken bij de zorg. Ik vind het hierbij belangrijk dat je zelf regie hebt over je eigen zorg. Wie anders dan jezelf is specialist van je eigen lichaam. Als je ergens last van hebt, heb je iemand nodig die specialist is op het gebied van jouw aandoening. Ik ben er van overtuigd dat als patiënten en specialisten dit als uitgangspunt voor de samenwerking hanteren de beste resultaten kunnen worden bereikt. In mijn dagelijkse werkzaamheden ontwikkel ik al jaren mee aan een platform waarin de patiënt centraal staat en de specialist uitnodigt in zijn omgeving om veilig gegevens uit te wisselen. Hierbij maakt het niet uit met welk systeem de specialist werkt. De patiënt beschikt hierbij over zijn eigen medisch dossier. Landelijk ben ik actief in werkgroepen van o.a. VWS, Nictiz en de Patiëntenfederatie om er voor te zorgen dat burgers met een zorgbehoefte eenvoudig toegang tot hun eigen dossier krijgen. Bij ZGT herken ik een zelfde visie en draag ik vanuit de cliëntenraad graag bij om de patiënt echt centraal te stellen en zo een bijdrage te laten leveren aan de eigen zorg.

J. (Jeffrey) Brangert, lid cliëntenraad ZGT

Jeffrey Brangert, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2019 ben ik lid van de cliëntenraad. Ik ben altijd werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Eerst als wijkverpleegkundige en later in verschillende managementfuncties. De cliënt centraal stellen en de cliënt de verantwoordelijkheid geven over haar gezondheid bepalen mijn handelen als zorgprofessional. Vanuit dit perspectief wil ik mij ook sterk maken voor de belangen van de cliënten van ZGT. Dit moet in samenspraak met ZGT en dat kan het beste als lid van de cliëntenraad.

C. (Carla) Grummel, lid cliëntenraad ZGT

C. (Carla) Grummel, lid cliëntenraad ZGT

Sinds november 2016 ben ik lid van de cliëntenraad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Manager HRM bij een grote maatschappelijke organisatie. In deze rol probeer ik continu de verschillende belangen van organisatie en medewerkers bij elkaar te brengen. En dat is wel eens lastig in een complexe omgeving, die continu verandert en waarmee je met veel partijen en verschillende belangen te maken hebt. Ook binnen de zorg zijn er continu veranderingen gaande waarbij meerdere partijen (en belangen) zijn betrokken. Deze (noodzakelijke) veranderingen kunnen voor de patiënt soms voor veel verwarring en ook onbegrip zorgen. Vanuit dat perspectief wil ik graag mijn bijdrage leveren waarin de patiënten binnen ZGT centraal staan. En dat ZGT ook in staat blijft de goede zorg te leveren. 

L. (Louis) Lohuis, lid cliëntenraad ZGT

Louis Lohuis, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2019 ben ik lid van de cliëntenraad voor ZGT. Tot 2016 ben ik vanuit een verpleegkundige achtergrond 45 jaar werkzaam geweest binnen de muren van het ziekenhuis (ZGT). Mijn werkzaamheden binnen het ziekenhuis heb ik hoofdzakelijk mogen uitvoeren in leidinggevende posities en in de laatste periode van mijn actieve loopbaan als beleidsadviseur op gebied van kwaliteit en veiligheid. In de verschillende functies die ik heb uitgevoerd, was er binnen mijn aandachtsgebied altijd plek voor patiënttevredenheidonderzoeken en/of projecten. Mijn drijfveer hiervoor was dat er juist van reacties van patiënten vaak goede verbeter-mogelijkheden of ideeën zijn voor de verschillende ziekenhuisfuncties en waar het ziekenhuis goed gebruik van kan maken. Dat is tevens voor mij reden om mij in te zetten voor de cliëntenraad, waar ik ga proberen om de patiënt van ZGT te vertegenwoordigen.

B.S. (Bernard) Schutte, lid cliëntenraad ZGT

B.S. (Bernard) Schutte, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2014 ben ik lid van de cliëntenraad. Daarvoor was ik onder meer acht jaar voorzitter van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheidszaken bij een gemeente. Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht als gespecialiseerd maatschappelijk werker bij de Koninklijke Landmacht. Daarbij kwam ik ook in aanraking met militairen en veteranen die na hun uitzending problemen hadden met het invoegen in het werk en gezin. Defensie heeft inmiddels een zeer professioneel zorgprogramma, dat zowel zorg voor, tijdens en na de uitzending behelst. De zorg voor de medemens zit er bij mij ingebakken. Dat is ook de reden dat ik lid ben geworden van de cliëntenraad. Het hele proces dat een cliënt moet doormaken in het ziekenhuis kan zeer ingrijpend zijn, soms vergelijkbaar met dat van een uitgezonden militair. Daarom vind ik het belangrijk dat de onafhankelijke cliëntenraad op het vinkentouw zit als het gaat om verzorging, aandacht, adequate informatieverstrekking en professionaliteit van de behandelaars voor en aan de cliënt en zijn/haar directe omgeving.

C. (Ceciel) Schweitzer, lid cliëntenraad ZGT

Ceciel Schweitzer, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2019 ben ik lid van de Cliëntenraad ZGT. In mijn werkzame leven heb ik mij altijd als arts ingezet voor de patiënt. Het medische belang van de patiënt stond daarbij voorop. Dit werk heb ik met veel plezier gedaan en het heeft me doen inzien hoe complex de patiëntenzorg is en hoe kwetsbaar de patiënt soms is binnen dit grote systeem. De zorgomgeving is veranderd: er zijn fusies en bezuinigingen Daarbij komt een grotere aandacht voor  patiëntparticipatie en een groot deel van de zorg wordt overgeheveld van ziekenhuis naar huisarts en thuiszorg. In dit hele proces is het belangrijk de belangen van de patiënt goed in het oog te houden. Als een logisch gevolg op mijn carrière wil ik nu inhoud geven aan deze andere kant van de zorg: de belangen van de  patiënt richting ziekenhuis: wat wil de patiënt en hoe kunnen we dit vertalen naar een verantwoorde patiëntgerichte zorg. Omdat de zorg ons allemaal aangaat en iedereen hiermee vroeg of laat in aanraking komt, wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan een goed en veilig patiënten-klimaat in onze regio.

R.J. (Rob) Spit, lid cliëntenraad ZGT

R.J. (Rob) Spit, lid cliëntenraad ZGT

Je hoopt het natuurlijk niet. Maar uiteindelijk komt iedereen wel eens in aanraking met het ziekenhuis. Is het niet voor jezelf, dan wel via een kennis of familielid. Voor iedere patiënt moet ZGT een topprestatie leveren, want iedereen heeft recht op de beste zorg. Met mijn vrijwillige cliëntenraadlidmaatschap probeer ik hier sinds april 2015 een (maatschappelijke) bijdrage aan te leveren. Werkzaam in de marketing en communicatie kijk ik met mijn communicatiebril vooral naar de patiënten belangen binnen diverse zorgprocessen. Belangrijke onderwerpen hierin vind ik (naast uiteraard de beste zorg voor iedereen) strategie voor de lange termijn, patiëntcommunicatie en digitalisering (e- health).