Coronavirus

Veelgestelde vragen

 • >

  Algemeen

  • Wat is het coronavirus, en waar vind ik meer informatie?
  • Hoe gaat ZGT met het coronavirus om?
  • Deelt het ziekenhuis mondkapjes/desinfectiemiddel eventueel tegen betaling of op recept uit?
  • Ik heb klachten. Wat moet ik doen?
  • Hoe veilig is het ziekenhuis?

  Wat is het coronavirus, en waar vind ik meer informatie?

  Alle algemene informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. De informatie over het coronavirus wordt iedere dag door het RIVM bijgewerkt.
  Ook kunt u terecht bij het publieksinformatienummer via telefoonnummer 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur).

  Hoe gaat ZGT met het coronavirus om?

  Ja, we hebben de afgelopen weken diverse maatregelen genomen. In verband met de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus treffen we momenteel de nodige maatregelen:

  • Patiënten met verdenking op het coronavirus die zich via onze spoedeisende hulp melden, worden (in isolatie) opgenomen op een daarvoor ingerichte afdeling. Eenmaal hier opgenomen proberen we zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen of het om het coronavirus gaat.
  • Patiënten met bewezen coronavirus nemen we in isolatie op. Dit doen we op een andere afdeling, die hier speciaal voor is ingericht.
  • We willen onze beschikbare beddencapaciteit, personeel en materialen zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. Daarom kiezen we ervoor om alle planbare zorg (wat geen spoedzorg is) af te schalen. We bekijken per dag welke ingrepen er verplaatst kunnen worden. Patiënten worden hier persoonlijk over geïnformeerd.
  • Verloskundige zorg, oncologische zorg en spoedzorg gaan altijd door.

  Deelt het ziekenhuis mondkapjes/desinfectiemiddel eventueel tegen betaling of op recept uit?

  Nee, dit is niet mogelijk.

  Ik heb klachten. Wat moet ik doen?

  Heeft u verkoudheidsklachten of koorts (meer dan 38 graden Celsius)?
  Kom niet naar het ziekenhuis. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.

  Worden uw klachten erger?

  • U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en uw hoest of ademt moeilijk?
   Dan moet u wel bellen met de huisarts of huisartsenpost.

  Hoe veilig is het ziekenhuis?

  We hebben de afgelopen weken diverse maatregelen genomen. Onze medewerkers, verpleegkundigen en medisch specialisten zijn geïnstrueerd. Medewerkers hebben alle informatie voor handen over aanpak van een virusbesmetting en over welke (beschermende) maatregelen moeten worden genomen. Patiënten met verdenking op het coronavirus en bewezen coronavirus nemen we in isolatie op. Zo komen deze patiënten niet in contact met andere patiënten.

 • >

  Afspraak

  • Gaat mijn afspraak door?
  • Kan ik begeleiding meenemen naar het spreekuur?
  • Kan ik mijn afspraak op het laatste moment nog afzeggen zonder dat het geld kost?

  Gaat mijn afspraak door?

  Heeft u geen telefoontje gehad? Dan gaat uw afspraak gewoon door.

  Momenteel wordt er per afdeling gekeken of afspraken door kunnen gaan. Wanneer uw afspraak wordt verplaatst, of wordt omgezet naar een belafspraak, nemen wij contact op met u. Ons verzoek is om niet zelf te gaan bellen over uw afspraak.

  Heeft u verkoudheidsklachten of koorts (meer dan 38 graden Celsius)?
  Neem dan wél telefonisch contact op met de afdeling in ZGT waar u de afspraak heeft. Kom niet naar het ziekenhuis. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.

  Worden uw klachten erger?

  • U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en uw hoest of ademt moeilijk?
   Dan moet u wel bellen met de huisarts of huisartsenpost.

  Kan ik begeleiding meenemen naar het spreekuur?

  Brengt een patiënt een bezoek aan onze polikliniek voor een afspraak? Dan mag deze niet meer dan één begeleider meenemen. ZGT moet deze maatregel nemen om zoveel mogelijk het sociaal verkeer in ons ziekenhuis te beperken.

  Kan ik mijn afspraak op het laatste moment nog afzeggen zonder dat het geld kost?

  Ja, dat kan. Op het moment dat uw afspraak niet doorgaat, mogen wij geen kosten in rekening brengen. Neem altijd even telefonisch contact op met de afdeling waar u uw afspraak heeft, wanneer u deze afzegt.

  Wij proberen zoveel mogelijk poliklinische afspraken om te zetten naar telefonische afspraken. Met deze maatregel beperken we het sociaal verkeer binnen het ziekenhuis en kunnen middelen en personeel efficiënt ingezet worden.Wanneer wij uw afspraak omzetten naar een belafspraak nemen wij contact op met u. Heeft u geen telefoontje gehad? Dan gaat uw afspraak gewoon door.Ons verzoek is om niet zelf te gaan bellen over uw afspraak, wij bellen u.

 • >

  Bezoek

  • Kan ik op bezoek komen?

  Kan ik op bezoek komen?

  Momenteel geldt de regel voor alle patiënten in het ziekenhuis: maximaal één bezoeker per patiënt per dag.
  Ook is het bezoekuur voor patiënten teruggebracht naar 1x per dag en wel tussen 18.00 en 20.00 uur.

  Uitzonderingen op deze maatregel zijn de kinderafdeling en de afdeling neonatologie. Op de kinderafdeling mag één ouder 24 uur per dag aanwezig zijn en op de afdeling neonatologie mogen beide ouders aanwezig zijn.

  Mocht een patiënt palliatief zijn, dan kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspraken maken over beperkt bezoek.
  Heeft u verkoudheidsklachten of koorts (meer dan 38 graden Celsius)? Kom dan niet op bezoek in het ziekenhuis.

Oproep

Kom niet naar ZGT als u zich grieperig, verkouden of koortsig voelt.