Wat neemt u mee naar ZGT?

Wat neemt u mee?

Bij uw bezoek aan de polikliniek neemt u het volgende mee

  • Verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer
  • Verzekeringspasje
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een actueel medicatie overzicht, als u uw apotheek geen toestemming heeft gegeven uw medicatiegegevens met ons te delen. Lees hier meer over.
  • Geldig identiteitsbewijs (bij alle leeftijden)
  • Bij bezoek aan de kinderarts: het groeiboekje van uw kind

Verwijsbrief van uw huisarts

U krijgt een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Neem deze mee. Een verwijsbrief is één jaar geldig.

Verzekeringsbewijs

Neem bij een bezoek aan een medisch specialist of polikliniek altijd uw verzekeringspasje mee. Ook als u al eerder bent geweest.

Geldig legitimatiebewijs

Omdat we als zorgverlener verplicht zijn om het Burgerservicenummer (BSN) van de patiënt te gebruiken in onze administratie, dient u een geldig legitimatiebewijs te laten zien: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Ouders moeten voor hun kinderen ook een geldig legitimatiebewijs meebrengen naar ons ziekenhuis. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

                        

Medicijnenoverzicht

Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om hiervan een overzicht bij u te hebben. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

Groeiboekje van uw kind

Brengt u een bezoek aan een kinderarts? Neem dan het groeiboekje van uw kind mee. Dit groeiboekje heeft u ontvangen van het consultatiebureau.

3 goede vragen

ZGT vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek of behandeling. De 3 goede vragen helpen om de dialoog tussen u en uw arts, maar ook tussen u en andere zorgverleners te bevorderen.  Lees hier meer.