Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Inloggen in MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of telefoon delen van uw medisch dossier in ons ziekenhuis inzien. Over de veiligheid van uw gegevens mag geen enkele discussie zijn. Daarom kunt u alleen inloggen met DigiD met een extra sms-controle of de DigiD app.

 

Inloggen MijnZGT

 

Wilt u inloggen in MijnZGT?  Zorg dan dat u uw DigiD code paraat heeft. Heeft u nog geen DigiD? Dan dient u deze aan te vragen via www.digid.nl/aanvragen

Heeft u vragen of problemen met inloggen? U kunt per e- mail uw vraag stellen aan mijnzgt@zgt.nl of op werkdagen tijdens kantooruren bellen naar 088 708 57 77. Vermeld in uw e-mail uw patiëntennummer en/of geboortedatum.

Toegang met DigiD

Inloggen met SMS controle


Als u al werkt met sms controle, kunt u gelijk inloggen. Als u dit voor de eerste keer doet, moet u deze eerst aanvragen op www.digid.nl/aanvragen. U ontvangt dan binnen 3 werkdagen een activeringscode per post. Daarna kunt u de code op digid.nl activeren.


Inloggen met DigiD app


Als alternatief voor de sms-controle kunt u ook inloggen met de DigiD app. Deze app is verkrijgbaar voor Android en iOS. Op www.digid.nl/over-digid/app/ leest u hoe u de app kunt downloaden en activeren. Let op, ook hier moet u eerst een code aanvragen. Binnen 3 werkdagen ontvangt u deze per post. Daarna kunt u uw DigiD app activeren.


Vragen over inloggen


Heeft u vragen of problemen met inloggen? U kunt per e-mail uw vraag stellen aan mijnzgt@zgt.nl of op werkdagen tijdens kantooruren bellen naar 088 708 57 77. Als u in uw e-mail uw patiëntennummer en/of geboortedatum vermeldt, kunnen we u sneller helpen.

Uw privacy en veiligheid

Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt ZGT medische gegevens en andere persoonsgegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Wij verwerken de gegevens in lijn met de bepalingen uit de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. 

Meer over MijnZGT

 

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen