Kankercellen delen zich sneller dan gezonde cellen, en met een snellere celstofwisseling. De PET-scan (PET staat voor positron emissie tomografie) is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij veranderingen in die stofwisseling van cellen in beeld worden gebracht met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof en een speciale scanner.

Een PET-scan wordt uitgevoerd wanneer de CT-scan, de MRI-scan of botscan de tumor of uitzaaiingen niet kan vinden, terwijl verder onderzoek wel op kanker wijst. Bovendien is een PET-scan in staat om aangedane lymfklieren beter op te sporen dan een echografie van de okselklieren. Daarnaast is de PET-scan een hulpmiddel om te bepalen in welk stadium de ziekte zich precies bevindt of om het behandeleffect te meten. Het onderzoek wordt verricht op de afdeling nucleaire geneeskunde.