Klinisch wetenschappelijk onderzoek - Borstkliniek Oost-Nederland

De behandeling van borstkanker heeft jaren veel vooruitgang geboekt. Deze vooruitgang is het resultaat van voortdurend zoeken naar nieuwe en betere behandelingen. Dit gebeurt wereldwijd door middel van wetenschappelijk onderzoek bij patiënten (ook wel klinische studies genoemd). Klinische studies zijn onderzoeken waarin naar antwoord op wetenschappelijke vragen wordt gezocht en waarin naar betere manieren wordt gezocht om ziekten te behandelen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

ZGT neemt deel aan meerdere nationale en internationale klinisch wetenschappelijke studies bij borstkanker. Indien u geschikt bent voor een dergelijk onderzoek zal de specialist (en de verpleegkundige) u vragen hieraan deel te nemen. Pas na uitgebreide voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk krijgt u alle ruimte om daarin toe te stemmen of te weigeren. Op deze pagina vindt u informatie over oncologische studies die in ZGT lopen.

Klik hier om naar kanker.nl te gaan, voor bruikbare informatie over het meedoen aan  wetenschappelijk onderzoek. Deze site heeft ook een actueel overzicht van wetenschappelijke onderzoeken (trials) bij kanker in de Nederlandse ziekenhuizen.

Overzicht van wetenschappelijke studies (trials) bij borstkanker in ZGT

Momenteel worden in ZGT borstkankerpatiënten gevraagd voor deelname aan de volgende wetenschappelijk studies:

BREAST-trial

Studie naar volledige borstreconstructie met eigen vetweefsel versus prothesen. Klik hier voor meer informatie over de BREAST-trial.

DENSE

Een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker. Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel. Klik hier meer meer informatie over DENSE.

POSEIDON

Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van de endocriene behandeling tamoxifen met het middel taselisib (PIK3CA remmer) versus tamoxifen met placebo bij uitgezaaid borstkanker met eerdere blootstelling aan endocriene behandeling.

PRECISE

Landelijke registratie studie om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar het identificeren van nieuwe genen / gensets van prognostische en/of voorspellende waarden van patienten met primaire borstkanker. Klik hier voor meer informatie over PRECISE.

RISAS

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor vrouwelijke patiënten met borstkanker en uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel. Onderzocht wordt of een kleine operatie aan de oksel informatie kan geven over de reactie van de uitzaaiingen in de lymfeklieren op neo-adjuvante chemotherapie (dit is chemotherapie die voorafgaand aan de operatie wordt gegeven). Klik hier voor meer informatie over RISAS.

SONIA

Onderzoek om te bepalen op welk moment van de behandeling het nieuwe geneesmiddel (palbociclib of ribociclib) het beste aan de anti-hormonale therapie kan worden toegevoegd, in de eerste- of de tweedelijnsbehandeling (ofwel primaire- of vervolgbehandeling). Klik hier voor meer informatie over SONIA.

Triple B

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide (triple negatieve) borstkanker. Onderzocht wordt of te voorspellen is welke behandeling het meest effectief is. Klik hier voor meer informatie over Triple B.

Ziekenhuislocatie Hengelo Borstkliniek Oost-Nederland

  • Polikliniek 088 708 52 32
  • Verpleegafdeling 088 708 55 40
  • Opmerkingen

    088 708 52 32 (niet bereikbaar buiten kantoortijden en in het weekend)

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo