Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Hartfalenpolikliniek

Als bij u de diagnose hartfalen is vastgesteld kan het zijn dat de cardioloog u geschikt acht voor het zorgtraject van de hartfalenpolikliniek. Uw hart pompt minder goed en dit kan klachten geven. Om de klachten te verminderen, een betere kwaliteit van leven te bereiken en de prognose te verbeteren is intensieve begeleiding en behandeling noodzakelijk. Binnen de hartfalenpolikliniek wordt dit geboden. Het is een samenwerking tussen cardioloog, hartfalen verpleegkundige en eventueel andere disciplines.
Momenteel loopt er in Almelo een project ketenzorg hartfalen en COPD. Dit houdt in dat hartfalenpatiënten die opgenomen zijn in ZGT gevraagd kunnen worden deel te nemen aan het herstelprogramma hartfalen na ziekenhuisopname. Het is een intensieve begeleiding voor maximaal tien dagen in verzorgingshuis de Koppel. Het doel wordt vastgesteld samen met de patiënt en betreft extra tijd om aan te sterken. Of als u ondersteuning wilt of kunt gebruiken bij het beter leren omgaan met deze chronische ziekte en medicijn gebruik. Als u angstig en onzeker bent door het hartfalen. Bij succes wordt dit programma ook in Hengelo gerealiseerd.

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalenverpleegkundige is een specialistische verpleegkundige die opgeleid is om de zorg van patiënten met hartfalen te verbeteren. Zij/hij werkt samen met de cardioloog voor een optimale behandeling. Medicatie, leefadviezen en het leren omgaan met deze chronische aandoening worden door haar/hem besproken en gecoördineerd. Zij/hij heeft een telefonisch, zelfstandig of gecombineerd spreekuur. Ook in de buitenpolikliniek wordt een spreekuur verzorgd.

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn bij vragen over uw hartfalenbehandeling telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen: 09:00 - 10:00 uur (u spreekt direct met een hartfalenverpleegkundige/ verpleegkundig specialist):

  • Telefoon: 088 708 33 51 (u kunt geen bericht inspreken).

Voor het maken van een nieuwe afspraak en voor herhaalrecepten kunt u contact opnemen met het secretariaat cardiologie:

  • Telefoon 088-708 52 88

Ziekenhuislocatie Hengelo Hartfalen

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo