Logo, terug naar Home

AR-v7 test beschikbaar in studieverband (CABA-V7)

  • 9 juni 2017
  • Nieuwsberichten, Onderzoek, Prostaatkanker, Androgeen receptor, Resistent

Momenteel zijn er veel onderzoeken gaande naar de voorspellende waarde van ARv7 bij de behandeling van patiënten met gemetastaseerd castratie resistent prostaatkanker (mCRPC).
ARv7 is een afwijkende, continu geactiveerde, androgeen receptor die aanwezig kan zijn in prostaatkankercellen. Door deze continue activatie van de androgeen receptor blijkt de prostaatkanker resistent tegen behandeling met hormoontherapie (enzalutamide en abiraterone), maar waarschijnlijk blijft de prostaatkanker met ARv7 wel gevoelig voor behandeling met chemotherapie (cabazitaxel). ARv7 positieve patiënten kunnen dus beter behandeld worden met chemotherapie.

De ARv7 status van mCRPC patiënten is te bepalen uit circulerende tumorcellen; prostaatkankercellen die uit een buis bloed kunnen worden geïsoleerd. Echter deze ARv7 bepaling gebeurt alleen nog maar in studieverband. In meerdere centra in Nederland loopt hiervoor de CABA-V7 studie. Hierbij wordt de ARv7 status van mCRPC patiënten bepaald en bij aanwezigheid van ARv7 positieve circulerende tumorcellen zal in principe cabazitaxel worden gestart om vast te stellen of dit individueel een adequate ziekteafname geeft.

Inmiddels zijn we een aantal maanden na de officiële opening van de CABA-V7 studie. De meeste deelnemende centra zijn geopend en de eerste tien patiënten geïncludeerd.

Voor alle deelnemende centra zie hieronder.

Patiënten die interesse hebben in deelname aan dit onderzoek, maar niet in een van de onderstaande, aan de studie deelnemende centra worden behandeld, kunnen een verwijzing vragen aan hun arts of contact opnemen met info@stichtingduos.nl.

Bron: Stichting DUOS

 

Stel direct uw vraag aan een arts!