Logo, terug naar Home

AURIMPCA-2 studie

  • 12 februari 2018
  • Nieuwsberichten, Studie, Prostaatkanker

Sinds enige tijd is de studie AURIMPCA-2 gestart, een vervolg op de retrospectieve AURIMPCA-1 studie waarvan de resultaten gepresenteerd zijn tijdens het DUOS Jaarsymposium in december 2016. De studie, die draait in diverse DUOS en niet-DUOS ziekenhuizen, beoogt patiënten met ossaal gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom die behandeld gaan worden met radium-223 prospectief te evalueren.

Doel van deze studie is het vinden van predictieve variabelen die voorspellend zijn voor overleving in deze patiëntengroep. Daarnaast wordt de kwaliteit van leven in kaart gebracht middels diverse, niet eerder geteste, vragenlijsten. De studie is, volgens de onderzoekers, een goede opvolger van de ROTOR registry, die inmiddels is afgerond.

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:

  1. Castratieresisent prostaatcarcinoom volgens de EAU definitie (2018), met een gemeten testosteron waarde < 1.7 nmol/L (< 50 ng/dL);
  2. Absoluut neutrofielen getal ≥ 1.5 x 109/L, trombocyten ≥ 100 x 109/L en Hemogobline gehalte ≥ 6.2 mmol/L;
  3. Bereidheid van de patiënt om deel te nemen aan deze studie en bereidheid tot in het invullen van de vragenlijsten.

De belangrijkste exclusiecriteria zijn:

  1. Aanwezigheid van viscerale metastasen en/of lymfekliermetastasen >3 cm in diameter, in beeld gebracht middels CT van thorax/abdomen. Deze CT scan mag maximaal drie maanden voorafgaand aan radium-223 therapie verricht zijn;
  2. Aanwezigheid van een tweede kankertype, met uitzondering van basaalcelcarcinoom van de huid en laaggradig oppervlakkig blaascarcinoom;
  3. Gelijktiijdige behandeling met abirateron, enzalutamide, ketoconazol, diethylstilbestrol, chemotherapie, immunotherapie en andere radioactieve geneesmiddelen zoals strontium-89, rhenium-188-HEDP of samarium-153.

De onderstaande elf centra zijn inmiddels benaderd voor deelname. Enkele daarvan zijn gestart:

Ziekenhuis Contactpersoon Startdatum
Radboudumc Winald Gerritsen, internist-oncoloog 7-4-2017
CWZ (GEEN DUOS-LID) Jean-Paul van Basten, uroloog 5-7-2017
JBZ (GEEN DUOS-LID) Tineke Smilde, internist-oncoloog 17-1-2018
UMC Groningen (GEEN DIOS-LID) Annemarie Leliveld-Kors, uroloog wordt aangekondigd
MC Leeuwarden (GEEN DUOS-LID) Dick van Schelven, nucleair geneeskundige wordt aangekondigd
Zuyderland MC Franchette van de Berkmortel, internist-oncoloog wordt aangekondigd
Catharina ziekenhuis (GEEN DUOS-LID) Dirk Wyndaele, nucleair geneeskundige wordt aangekondigd
Rijnstate ziekenhuis Arnhem Vanessa Schelfhout, nucleair geneeskundige wordt aangekondigd
ZGT Hengelo-Almelo Irma Oving, internist-oncoloog wordt aangekondigd
Reinier de Graaf ziekenhuis Delft Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog 2-1-2018
Westfriesgasthuis Hoorn (GEEN DUOS-LID) Reiny Kooistra, nucleair geneeskundige wordt aangekondigd

 

Stel direct uw vraag aan een arts!