Botfracturen en hormonale middelen bij prostaatkanker

  • 11 juni 2019
  • Prostaatkanker, Nieuwsberichten, Onderzoek, Patiënten, medicijn

Sinds het bekend worden van een hogere frequentie van botfracturen door toevoeging van abiraterone aan Radium223 in de ERA223 studie, zie The Lancet Oncology, is veel geanalyseerd over het effect van de nieuwere hormonale middelen (ARTA) zoals abiraterone, enzalutamide en apalutamide. Onderzocht werd onder meer de relatie tussen het gebruik van deze middelen en de incidentie, met name het vaker voorkomen van fracturen. Alles in totaal nemend, leidt het gebruik van deze hormonale middelen tot een hogere frequentie van fracturen. Ook in de EORTC studie bleek een hogere incidentie van fracturen bij de combinatie van enzalutamide en Radium223.

Bone-protecting agent

Nadat de data van ERA-223 bekend werden, is een amendement aan de toen nog in volle gang zijnde studie toegevoegd waarbij alle patiënten tevens werden behandeld met een 'bone-protecting agent' (meest bekend en gebruikt zoledroninezuur en denosumab). Bij nadere analyse is gebleken dat deze toevoeging uiterst nuttig is; na invoering van het amendement werden geen fracturen meer waargenomen. Behandeling met chemotherapie leidt niet tot een hogere frequentie van fracturen. Behandeling met een 'bone-protecting agent' heeft daar ook geen beschermend effect aangetoond. De eerste grote DUOS studie (NePro) onderzocht de toevoeging van risedroninezuur aan docetaxel en de toevoeging leidde niet tot beter anti-tumoreffect, niet tot minder pijn en evenmin tot minder breuken, zie ook een publicatie in European Journal of Cancer.

Naar aanleiding van deze studie zijn we in Nederland terughoudend geweest met gebruik van deze 'bone-protecting agents', zeker indien tegelijk effectieve anti-tumortherapie werd ingezet. Gebruik van 'bone-protecting agents' heeft immers ook weer als nadeel dat bij langer gebruik, met name langer dan twee jaar, er ook weer bijwerkingen ontstaan, waarvan (ernstige) kaakproblemen het bekendst zijn.

De nieuwe studie uitkomsten maken echter duidelijk dat we bij gebruik van de nieuwe generatie hormonale middelen (ARTA) beter wel tegelijk een 'bone-protecting agent' kunnen inzetten.

Bron: DUOS