CABA-v7 bij castratie-resistent prostaatkanker

  • 13 november 2017
  • Nieuwsberichten, Onderzoek, Prostaatkanker, Studie, Chemotherapie, Hormoontherapie, Behandeling, Behandeling prostaatkanker, PSA-waarde

De CABA-v7 studie loopt voortvarend. Bij deze studie kijken we naar de aanwezigheid van Androgeen Receptor Splice Variant V7 (ARv7) in Circulerende Tumor Cellen (CTC). Uit eerder internationaal onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van ARv7 duidt op resistentie tegen hormoontherapie (enzalutamide/abiraterone). Met de CABA-v7 studie willen we kijken of patiënten met castratie-resistent prostaatkanker en aanwezigheid van de ARv7 wel een goede respons op cabazitaxel (chemotherapie) hebben.

Komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de studie wanneer u gediagnosticeerd bent met castratie-resistent prostaatkanker, waarbij u eerder therapie met docetaxel (chemotherapie) hebt gehad, maar waarbij de ziekte nu progressief is. U mag daarnaast ook eerder behandeld zijn met abiraterone óf enzalutamide (beide hormoontherapie), maar eerdere behandeling met cabazitaxel is niet toegestaan. Op het moment van deelname zal de behandeling met hormooninjecties moeten doorgaan of moet u een chirurgische castratie in het verleden hebben gehad. U moet in redelijke conditie zijn met adequate bloedwaardes (Hb, thrombocyten, neutrofielen, bilirubine). Dat laatste kan in het ziekenhuis worden onderzocht, tegelijk met de laatste paar andere criteria waaraan u moet voldoen.

Wilt u deelnemen?

Kijk dan hier welke ziekenhuizen meedoen en bij welke contactpersoon u zich kunt aanmelden: 

Bij vragen over het onderzoek en de studie kunt u contact opnemen met dr. Bodine Belderbos, b.belderbos@erasmusmc.nl

Bron: stichting DUOS