De Urolift verdient een plek

  • 1 mei 2017
  • Interviews, Onderzoek, Urolift, Prostaatvergroting

Interview met Dr. Vrijhof, uroloog in het Catharina ziekenhuis

In 2012 kwam er een artsenvertegenwoordiger bij Dr. Vrijhof en vertelde hem over de Urolift. Het bleek een minimaal invasieve techniek met als voordeel dat je geen weefsel van de prostaat hoeft weg te snijden en dat je niet aan de blaashals komt zoals in de TURP. Doordat deze blaashals (overgang prostaat naar blaas) intact blijft, zijn de zaadlozing en de erecties gegarandeerd. Bij de TURP is er een kans van vijf procent op erectiestoornissen. De Urolift comprimeert het weefsel van de prostaat en je komt niet in de buurt van de zenuwbanen die belangrijk zijn voor behoud van erecties. Dr. Vrijhof was zo enthousiast over deze nieuwe techniek dat hij hem in Nederland heeft geïntroduceerd onder het motto ‘je kunt deze weinig ingrijpende behandeling aan patiënten die aan prostaatvergroting lijden niet onthouden’.

De Urolift is een soort staaf die via de plasbuis wordt ingebracht. Het drukt de prostaatkwabben, die de plasstraal blokkeren, samen en vervolgens worden er via een vernuftig ‘schiet’ systeem ankers aan de buiten en binnenzijde van deze prostaatkwabben geplaatst waardoor hij samen gedrukt blijft. Hierdoor ontstaat tussen de prostaatkwabben meer ruimte, wat het plassen makkelijker maakt. De ingreep gebeurt niet onder narcose maar met een korte roes.

Vrijhof: ‘Het is een vrij gemakkelijke procedure voor de patiënt. Het duurt een kwartiertje, je moet een paar uur blijven met een katheter, de katheter gaat er dan uit en dan naar huis.’

Voor wie is een behandeling met de Urolift geschikt?

  • Mannen met een vergrote prostaat tot zeventig cubiek centimeter en plasproblemen.
  • Mannen die graag hun seksuele functies willen blijven behouden (zaadlozing en erectie).
  • Oudere mannen, die geen narcose kunnen verdragen bijvoorbeeld door hun fysieke toestand. Zij kunnen kiezen voor lokale verdoving.
  • Ook mannen met bloedverdunners kunnen met de Urolift worden geholpen. Dit betekent dat mannen die stents hebben, niet hoeven te stoppen met hun bloedverdunners, hetgeen met een TURP wel het geval is.

Niet iedereen is geschikt voor een behandeling met de Urolift. Niet geschikt zijn:

  • Mannen met een prostaat die groter is dan zeventig cubiek centimeter.
  • Mannen met drie prostaatkwabben (dus een extra middenkwab) die uitpuilt in de blaas.
  • Mannen die regelmatig een katheter nodig hebben gehad voor een retentie-blaas (overloop blaas) kunnen het beter niet doen.

Studies

In 2012 heeft dr. Vrijhof ervaring opgedaan bij circa honderd patiënten. Daar kwam uit dat het een goede methodiek is met goede resultaten ook op de wat langere termijn.

Vrijhof: ‘De kosten zijn 600,- euro per ankertje. Gemiddeld zet hij vier ankers. Hiermee is het iets goedkoper dan een TURP. Het is een CE genormeerd product. Patiënten hadden in tien a twaalf procent van de gevallen een aanvullende operatie nodig, dus een TURP of een re-Urolift omdat de eerste behandeling met de Urolift onvoldoende resultaat had. Deze vervolg behandelingen hadden een goed resultaat ook bij de mensen die een tweede Urolift behandeling kregen. Vooral jonge mannen (tussen de veertig en zestig jaar) die hun zaadlozing hebben behouden, waren bijzonder te spreken over deze minimaal invasieve methode.
Internationaal zijn er twee grote studies geweest: de LIFT-studie, een Amerikaanse studie waarbij de Urolift werd vergeleken allen met lichte oprekking van de prostaat zonder verankering. Hieruit bleek dat de Urolift significant beter werkt dan alleen oprekking.

De BPH6-studie is een vergelijkende studie tussen TURP en de Urolift. Hieruit komt dat de Urolift veel minder complicaties geeft dan de TURP met een korter herstel en dus kunnen patiënten weer sneller aan het werk. Bij beiden zijn er sterke verbeteringen van de klachten. De kracht van de straal is groter bij een TURP dan bij de Urolift maar bij de Urolift zijn er weer minder complicaties zoals nabloedingen en incontinentie.

Waarom wordt de Urolift nog niet in heel NL gebruikt?

‘TURP is nog de gouden standaard’. Het is nog te kort om uitspraken te kunnen doen over de langere termijn resultaten van de Urolift. Er is nog geen onderzoek van langer dan vier jaar follow up. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe duurzaam de behandeling met de Urolift is.

In Europa is het verder verspreid en er zijn meerdere studies gedaan. Het wordt steeds duidelijker dat het een plek gaat krijgen bij de behandeling van prostaatvergroting. De Urolift heeft van de Europese Urologen Associatie het hoogste bewijsniveau (1A) van effectiviteit gekregen, waarmee gezegd dient te worden dat urologisch Europa vindt dat de Urolift een plek verdient.’

Dr. Vrijhof heeft doorgepakt. Erkenning is aangevraagd via zijn beroepsorganisatie en hopelijk straks ook bij de zorgverzekeraars zodat het een eigen behandelcode zal gaan krijgen. Onder het motto ‘De Urolift verdient een plek’ is het geloof dat deze erkenning er komt zeer hoog.

Om als Urolift behandelcentrum deze erkenning en dus vergoeding van de zorgverzekeraar te verkrijgen, monitort Dr. Vrijhof bij zijn patiënten van alles: de straal, de kracht van de straal, etc. Hij doet dit met zes weken/drie maanden/zes maanden/een jaar/twee jaar. Dat is de manier waarop een nieuwe behandel methode gemonitord dient te worden. De zorgverzekeraar eist dit bij implantaties en doordat de ankertjes in het lichaam blijven, valt dit onder de implantaties. Er worden steeds meer eisen gesteld aan nieuwe methoden en technieken.

Dr. Vrijhof is geïnteresseerd in innovatieve dingen. Hij is gepassioneerd bezig als het gaat om creatieve oplossingen te vinden die een duidelijke verbetering geven in de kwaliteit van leven voor patiënten. Nog terwijl het onderzoek met de Urolift in volle ontwikkeling is, heeft hij alweer een nieuwe ontwikkeling gesignaleerd. Hij is enthousiast geworden over Prolastic: dit zijn kleine silicone-bolletjes die de weerstand van de blaasuitgang vergroten na een radicale prostatectomie (robot). Dit zou dus een uitkomst kunnen zijn voor mannen die door een radicale prostatectomie urine-incontinent zijn geworden. Hij heeft inmiddels drie patiënten die droog zijn door de Prolastic, en dat met een minimale invasieve ingreep. De bolletjes zijn te plaatsen met naalden. We maken meteen een afspraak om hier nog eens een ander interview over te houden!