Jonge toppers in ZGT

  • 15 april 2019
  • Nieuwsberichten, uroloog, Urologie, ziekenhuis, Blaas
weekendschool

Zondag 14 april was ZGT het domein van wat het ziekenhuis altijd is: veel medewerkers zoals verpleegkundigen en medisch specialisten en patiënten en bezoekers. Én van twaalf kinderen uit Almelo tussen de tien en twaalf jaar die vanuit de Stichting Weekendschool ‘Toppers op Zondag’ een middag inspiratie voor hun toekomst kwamen opdoen.

De kinderen maken door een interactieve presentatie kennis met een paar van de meer dan tweehonderd beroepen in het ziekenhuis. Ze krijgen informatie over het vak verpleegkundige en fysiotherapeut. En uroloog. En wie kan nu beter uitleggen wat een uroloog allemaal doet dan de uroloog zelf? Daarom maakten de kinderen kennis met uroloog Dirk Bakker en zijn twee assistenten Marieke Hof en Jiska Veld-Chrispijn. Dirk voelt goed aan wat de kinderen willen weten en voegt aan zijn uitleg over de werkzaamheden van een uroloog de nodige humor toe. De kinderen waarderen het zeer en staan te springen om iets te doen wat de uroloog ook altijd doet. Onder leiding van Dirk ontdekken ze dan ook wat een echoscopie is en hoe dit werkt. De kinderen mogen op zoek naar hun eigen nieren, hoe leuk is dat! Dirk legt uit wat er allemaal te zien is op een echo. Jiska laat zien hoe de manier van het plassen wordt gemeten: de kracht, de hoeveelheid en de regelmaat. De kinderen vinden het bijzonder interessant. Helemaal wanneer ze dit zelf mogen uitproberen met een maatbeker en water. Het is nog niet zo eenvoudig als het lijkt.
Marieke legt aan de kinderen uit hoe er met een camera wordt gekeken in de blaas. Ook mogen ze zelf even met dit apparaat werken. Maar dan in een kijkdoos. Met de camera proberen ze alle afbeeldingen te vinden die erin zijn verstopt. De middag vloog voorbij!
Niet alleen de kinderen hadden een leuke middag. Ook uroloog Dirk Bakker kijkt er met een heel voldaan gevoel op terug. “Door aan zo’n enthousiaste groep kinderen te laten zien wat je doet, voel je zelf ook ineens weer hoe speciaal je werk eigenlijk is”, vertelt Dirk. Daar heb je in de dagelijkse praktijk toch minder oog voor. Ik vond het heel bijzonder om hieraan mee te werken en vindt het initiatief van de Weekendschool heel goed. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb bijgedragen om deze kinderen de kans te bieden om even verder dan hun eigen omgeving te kunnen kijken.”
Of we hier met urologen van de toekomst te maken hebben? Wie weet. Maar drie van de twaalf kinderen overweegt na deze leerzame middag in het ziekenhuis wel een carrière in de zorg!

Over Stichting Weekendschool

Weekendschool ‘Toppers Op Zondag’ heeft de ambitie jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben de mogelijkheid te bieden hun horizon te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Hierdoor zal hun zelfvertrouwen groeien en dit zal hun perspectief op de toekomst positief kunnen beïnvloeden. Wij willen jongeren de kans bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij hopen dat jongeren hierdoor gemotiveerd en gestimuleerd zullen worden om een bewuste keuze te maken voor een studie en/of beroep. Vooral jongeren met in potentie aanwezige talenten willen wij hiermee een extra steuntje in de rug geven om zich op hun eigen niveau te kunnen ontwikkelen. Kijk voor meer info op http://www.toppersopzondag.nl/