Logo, terug naar Home

NFK stuurt brief aan Tweede Kamer

  • 7 mei 2018
  • Patiënt, Kanker, Nieuwsberichten, Lotgenoten

De Patiëntenfederatie Nederland stuurde onlangs namens honderd patiëntenorganisaties een brandbrief naar de Tweede Kamer. Ook de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)  ondertekende de brief. Aanleiding voor het versturen van de brief is dat de organisaties van mening zijn dat zij hun werk niet goed kunnen doen omdat er onvoldoende structurele middelen zijn.

In aanvulling hierop stuurt NFK een toelichting en duiding van de knelpunten met NFK als casus.

Financiering verouderd

De manier waarop de patiëntenorganisaties gefinancierd worden, stamt uit de tijd waarin deze organisaties enkel lotgenotencontact en voorlichting gaven. Inmiddels praten de organisaties mee over de kwaliteit van zorg en andere onderwerpen op vele niveaus, landelijk en regionaal. Het werk is toegenomen, de rol is groter en daar hebben we financiering voor nodig. Anders kunnen de organisaties hun werk niet meer goed doen. In een brandbrief aan de Tweede Kamer vragen zij daarom om extra subsidie omdat anders de stem van (ex-)kankerpatiënten niet meer goed vertegenwoordigd kunnen worden.

Doelen en speerpunten

NFK is een federatie van negentien kankerpatiëntenorganisaties en behartigt als aandoeningsgerichte koepel de tumoroverstijgende belangen van alle (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Nederland. Dit doet de NFK op onderwerpen die de doelgroepen belangrijk vinden. De organisatie weet wat belangrijk is voor mensen die kanker hebben (gehad) door onderzoek via ons patiëntenpanel Doneerjeervaring.nl.

  • Onze hoofddoelen zijn een betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Kankerpatiënten willen in de juiste spreekkamer terecht komen én in de juiste spreekkamer samen met hun behandelaar kunnen beslissen over de door hen gewenste behandeling (en niet behandelen is ook een behandeling).
  • Onze speerpunten zijn: Meer concentratie van zorg in expertcentra, invoering van 'samen beslissen' in de oncologie, transparante kwaliteits- en keuze-informatie, dure geneesmiddelen en palliatieve zorg. Ook maatschappelijke onderwerpen zoals Kanker & werk, Late gevolgen van kanker ('late effecten'), Kanker & Seks en Kanker en verzekeren behartigt de koepel, de NFK.

Naast inzet op de generieke thema’s ondersteunen we de kankerpatiëntenorganisaties die voor hun tumorspecifieke doelgroepen de belangen behartigen, voorlichting geven en lotgenotencontact organiseren.

Tijdpad Ministerie van VWS te lang

Directeur-bestuurder NFK Arja Broenland: ‘Wij zijn verheugd dat de visie van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) uitgaat van versterking van de patiëntenorganisaties door meer uitvoering van taken. Het tijdpad is echter veel te lang en past niet bij de snelheid van de ontwikkelingen en uitdagingen waar wij nu voor staan. Dit lichten we op vijf punten graag toe met NFK als casus.’ 

Bron: nfk.nl

 

Stel direct uw vraag aan een arts!