Persoonlijk en vertrouwd

  • 5 april 2019
  • Interviews, Samenwerken, Zorg, prostaatzorg, Patiënten, ziekenhuis, Behandeling, Urologie

Huisartsen verwijzen hun patiënten indien nodig door naar het ziekenhuis. In de regio Twente is dat in veel gevallen naar ZGT in Almelo en Hengelo. Loek Bergkamp is een van die huisartsen. Sinds 1998 verwezen hij en zijn vrouw, met wie hij samen een huisartsenpraktijk in Almelo heeft, een flink aantal patiënten door naar ons ziekenhuis.
Maar hoe gaat dat eigenlijk, dat doorverwijzen? En hoe zorgen de eerste en tweede lijn ervoor dat dit voor u zo soepel mogelijk gebeurt?

Hulpvraag

“Centraal bij een verwijzing naar het ziekenhuis staat de hulpvraag” begint Loek zijn verhaal. “Vanzelfsprekend is ook de reden van de verwijzing, een omschrijving van de klachten, belangrijk maar een goede hulpvraag is essentieel. Wat verwacht de patiënt (samen met de huisarts) van de specialist? Gaat het alleen om geruststelling? Of gaat het om uitgebreider onderzoek of behandeling? Een goed voorbeeld is de klacht hoofdpijn; de ene patiënt kan daarbij verwezen worden met de hulpvraag “sluit een tumor uit”, terwijl een andere patiënt met hoofdpijn verwezen kan worden met de hulpvraag “andere of betere medicatie”. Kortom, hoe duidelijker de hulpvraag richting specialist is, hoe beter deze kan inspelen op de klachten, wensen en verwachtingen van de patiënt.”

Zorgdomein

Huisartsen kunnen hun verwijzing digitaal naar het ziekenhuis versturen. Dit doen ze in het beveiligd portaal Zorgdomein. Hierin staat een overzicht van het totale zorgaanbod van ZGT inclusief het onderzoek of behandeltraject van de patiënt, de actuele toegangstijd tot de polikliniekafspraak, vastgestelde verwijscriteria en informatie waarmee de patiënt zich op de juiste wijze kan voorbereiden op de eerste afspraak in het ziekenhuis. Zo kunnen huisarts, specialist én patiënt samen een keuze maken uit het zorgaanbod en dat afstemmen op de situatie van de patiënt. Volgens Loek een heel prettige manier van zorg overdragen. “Door Zorgdomein is de overdracht echt verbeterd. Het is concreet en snel en ook in Zorgdomein staat de hulpvraag centraal. In tegenstelling tot een ongestructureerde uitdraai van het medisch dossier, zoals voorheen de overdracht ging.”

Benaderbaar

“Ik verwijs mijn patiënten met enige regelmaat door naar ZGT. Dat doe ik met een vertrouwd gevoel. Omdat er veel aandacht is voor de patiënt. Het contact met de specialisten is persoonlijk en ze denken graag met je mee. De app Patiëntoverleg van Zorgdomein is daar een mooi voorbeeld van. Deze app stelt ons over en weer in de gelegenheid om vragen te stellen en mededelingen te doen. Nog gemakkelijker dan een belletje.

Prostaatzorg

De polikliniek urologie is een heel benaderbare vakgroep, ik ervaar korte lijntjes. Welwillend om te innoveren en om deskundigheid op het gebied van prostaatzorg te vergroten en met huisartsen te delen. Ik draag onderwijs een warm hart toe en vind kennisdeling een belangrijk aspect van samenwerking én zorgverlening. In het belang van de patiënt!”

PSA-test

Een veel gestelde vraag uit de praktijk van Loek is een verzoek om de PSA waarde te checken. “Dit komt een tot twee keer per maand voor. Een heel begrijpelijke vraag. Maar een PSA-test is meer dan alleen prikken, aanvullend onderzoek, naar het lab sturen en de uitslag afwachten. Er zijn meerdere afwegingen om het wel of niet te laten bepalen. Belangrijk is om sowieso het gesprek aan te gaan: waarom wil de patiënt dit? Misschien komt prostaatkanker voor in de familie of is het een oudere man die moeite heeft met plassen en dit linkt aan prostaatkanker. Maar plasproblemen kunnen een heel andere oorzaak hebben.
Bij een PSA-test komt veel kijken. Het kan een vals positieve maar ook een vals negatieve uitslag geven. Zo kan de PSA tijdens het prikken verhoogd zijn maar is het daarna in orde. Dit komt vaak voor. En het kan ook andersom: tijdens het prikken wordt een lage PSA gemeten. Maar dit hoeft prostaatkanker niet uit te sluiten. Kortom, het is ingewikkelder dan de meeste mensen denken. Met de argumentatie voor het wel of niet overgaan tot een PSA-test, nemen de meeste patiënten wel genoegen. Ook wijs ik ze altijd nog even op Thuisarts.nl, de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap waar veel antwoorden te vinden zijn op prostaatzorg gerelateerde vragen. Ook op de Prostaatkliniek.nl is informatie te vinden over de PSA-test.

Over Loek Bergkamp

“Wat het vak huisarts zo interessant maakt? Dat het zo breed is”, zegt Loek. “Je ziet van alles in de spreekkamer. Patiënten geven over het algemeen veel openheid van zaken. Ook in en over de thuissituatie. Het is onderdeel van het werk waardoor het bijna vanzelfsprekend lijkt, maar dat is het natuurlijk niet. Ik sta er zelf ook niet altijd bij stil maar het is eigenlijk heel bijzonder dat patiënten geen drempel ervaren. Ze zijn vol vertrouwen en leggen alles in de handen van de huisarts. Daarnaast volg je patiënten vaak een langere tijd. Soms zelfs van wieg tot graf, ook dat is heel bijzonder.
Het verrichten van kleine chirurgische ingrepen geven mij veel voldoening. Hoe prettig ik het ook vind om in gesprek te zijn met mijn patiënten, ik vind het ook heerlijk om met mijn handen bezig te zijn.
Ook heb ik mij verdiept in palliatieve zorg, de zorg die gegeven wordt aan patiënten die niet meer kunnen genezen. Daar is de laatste jaren meer en meer aandacht voor. Het komt de zorg absoluut ten goede!” Lees hier meer over palliatieve zorg in ZGT.