Psychische problematiek geassocieerd met hoger sterfterisico aan urologische kanker

  • 25 maart 2019
  • Kanker, Nieuwsberichten, Prostaatkanker, Studie, psychosociale hulp, Patiënten, Zorg

Patiënten met prostaat-, blaas- of niercarcinoom hebben meer risico te overlijden als zij voor hun kankerbehandeling psychiatrische zorg kregen. Daarnaast is het risico op suïcide bij deze populatie groter dan in de algemene bevolking – zelfs na correctie voor eerdere psychiatrische zorg –, zo volgde uit de resultaten van de eerste studie die de overleving van urologische kanker aan eerdere psychiatrische zorg relateert.

In deze studie werden de mentale gezondheidsgegevens van 191.068 Canadese patiënten met prostaat-, blaas- of niercarcinoom onder de loep genomen. Iets meer dan de helft (57,1%) van de patiënten had geen gebruik gemaakt van psychiatrische zorg. De overige patiënten hadden poliklinische (psychiatrische) zorg gehad (41,6%), waren op de afdeling Eerste hulp beland (0,84%) of waren in het ziekenhuis opgenomen (0,40%). Deze patiënten zijn vervolgens gematcht met een controlegroep van 528.387 patiënten zonder kanker.

Hoger sterfterisico

De eerder voor mentale gezondheidsproblemen behandelde patiënten hadden een groter risico op overlijden aan hun vorm van kanker dan patiënten zonder eerdere psychiatrische hulp. Naarmate de intensiteit van de geboden hulp steeg, nam ook het mortaliteitsrisico toe. Zo was het sterfterisico 1,78 maal groter bij de kankerpatiënten die wegens mentale gezondheidsproblemen opgenomen waren geweest dan bij de kankerpatiënten in de controlegroep. De oorzaken van dit verhoogd risico zijn multifactorieel en behoeven meer onderzoek.

Suïciderisico verhoogd

Uit een tweede analyse bleek dat het totale risico op suïcide voor patiënten die gediagnosticeerd waren met een vorm van urologische kanker tot 16% steeg. Dit nam nog verder toe tot 38% voor patiënten zonder eerdere geschiedenis van hulpverlening voor mentale gezondheidsproblemen. Volgens onderzoeksleider Zachary Klaassen toont dit aan hoeveel invloed een kankerdiagnose op de mentale gesteldheid van patiënten heeft. “Het is belangrijk dat we patiënten die risico lopen tijdig identificeren en middels een multidisciplinaire aanpak behandelen.”*

* Klaassen Z, et al. Utilization of psychiatric resources prior to genitourinary (GU) cancer diagnosis: Implications for survival outcomes. Abstract 1168. EAU 2019.

Bron: Mednet