Radiotherapie kan de overlevingskans bij vergevorderd prostaatkanker verbeteren

  • 2 november 2018
  • Behandeling prostaatkanker, Onderzoek, Nieuwsberichten, Uitgezaaide prostaatkanker, Radiotherapie, Patiënten

Prostaatkankerpatiënten in een vergevorderd stadium van de ziekte hebben mogelijk baat bij een behandeling met radiotherapie als aanvulling op hun reguliere behandeling. Onderzoekers van de University College London, ontdekten in een klinische studie dat de overlevingskans met elf procent stijgt voor sommige mannen. Hun resultaten zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet.

Direct behandelen met radiotherapie

Het team geeft aan dat eerder onduidelijkheid bestond over de voordelen van direct behandelen met radiotherapie, als de kanker zich al had verspreid. Op die vraag bieden de onderzoeksresultaten een antwoord, dat volgens de onderzoekers implicaties heeft die verder gaan dan prostaatkanker. Ze zijn van mening dat deze bevindingen de zorgstandaard voor patiënten kan veranderen en suggereren dat radiotherapie, naast hormoontherapie, tot de standaardbehandeling zou moeten behoren.

Uitgezaaide prostaatkanker

Zo’n 2000 mannen met gevorderde prostaatkanker werden onderzocht. Een helft ontving een standaardbehandeling en de andere helft ook radiotherapie gecentreerd op de plaats van de primaire tumor.

Als er sprake was van uitgezaaide kanker naar de lymfeklieren en/of nabijgelegen botten en er aanvullend werd behandeld met radiotherapie, overleefde ongeveer tachtig procent gedurende ten minste drie jaar. In vergelijking leefde zeventig procent van de mannen die niet aanvullend werd behandeld na drie jaar.

Zorgstandaard

Volgens hoofdonderzoeker Chris Parker (The Royal Marsden Hospital) laten de resultaten een krachtig effect zien voor een selectieve groep mannen met gevorderde prostaatkanker. Parker: “Deze bevindingen kunnen en moeten de standaard van zorg wereldwijd veranderen. In tegenstelling tot veel nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, is radiotherapie een eenvoudige, relatief goedkope behandeling die in de meeste delen van de wereld gemakkelijk verkrijgbaar is.”

Collega Charles Swanton van het UCL Cancer Institute deelt de mening van Parker en geeft aan dat nu onderzocht moet worden of dezelfde effecten ook mogelijk zijn voor andere kankersoorten. Swanton: “Als we precies kunnen begrijpen waarom deze mannen baat hebben bij de aanvullende behandeling met radiotherapie, kunnen we hopelijk deze aanpak gebruiken om nog meer patiënten te helpen.” De onderzoekers benadrukken het belang van investeren in soortgelijke onderzoeken om dezelfde vooruitgang te boeken bij de behandeling van andere kankervormen zoals borst- en longkanker.

Er zijn echter ook studies die laten zien dat er geen voordeel is van radiotherapie bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Zoals de Nederlandse Horrad-studie, dat dit jaar gepresenteerd werd op het congres van de AUA. Het verschil zit waarschijnlijk in de hoeveelheid metastasen, ofwel in hoeverre de ziekte is uitgezaaid.

Bron: MijnGezondheidsgids.nl