Roken ook van invloed op prostaatkanker

  • 19 oktober 2018
  • Nieuwsberichten, Onderzoek, Levensstijl, Patiënten, Uitgezaaide prostaatkanker, Sterftecijfers, Risico, Prostaatkanker

Ten opzichte van niet-rokende prostaatkankerpatiënten die met een radicale prostatectomie of bestraling werden behandeld, hebben rokende patiënten een 89 procent hoger risico op overlijden als gevolg van prostaatkanker. Dat suggereert een nieuwe meta-analyse in JAMA Oncology waarin rokende en niet rokende patiënten met gelokaliseerde prostaatkanker werden vergeleken.

De onderzoekers keken 517 publicaties na die tussen 2000 en 2017 zijn verschenen over roken in combinatie met prostaatkanker. Hieruit selecteerden ze elf studies en lieten daar een kwantitatieve analyse op los. Aan de elf studies deden in totaal 22.549 patiënten mee van wie 4202 rookten. Uit de meta-analyse bleek dat rokers een significant hoger risico hadden op biochemisch recidief (stijging van PSA), uitzaaiingen en op overlijden als gevolg van prostaatkanker. Ook bleek dat voormalige rokers een verhoogd risico op een stijging van PSA lopen: negentien procent tegenover veertig procent van de huidige rokers. In drie van de elf studies kwam naar voren dat roken een hoger risico op uitzaaiingen had van maar liefst 151 procent.
Vijf van de elf studies toonden aan dat patiënten die rookten tijdens hun primaire prostaatkankerbehandeling, een bijna twee keer verhoogd risico liepen om te overlijden als gevolg van prostaatkanker. Bij niet-rokers werd geen verhoogd risico vastgesteld.

Rol voor de arts

Uit twee onderzoeken bleek dat patiënten die tien jaar of eerder gestopt waren met roken, geen verhoogd risico liep op overlijden als gevolg van prostaatkanker. De onderzoekers zijn daarom van mening dat bij deze bevinding een rol is weggelegd voor de artsen om hun patiënten tijdens de behandeling vooral te adviseren om te stoppen met roken.

Bron: Medidact