Wat is een delier?

Een delirium (delier) is een toestand van acute verwardheid en veranderd bewustzijn. De aandacht van mensen die een delier doormaken is slecht te krijgen en ze kunnen zich slecht concentreren. Soms zijn zij zeer apathisch, vaker is er spraken van grote onrust en maken patiënten plukkerige bewegingen met hun handen en armen. Hoewel een delier meestal na enige tijd verminderd is het een ernstige aandoening en kan het lang duren voordat patiënten hersteld zijn. Een deel van de patiënten wordt helaas nooit meer helemaal de oude.

Wanneer kan een delier ontstaan?

Een delier treedt vaak op in reactie op iets dat met de patiënt gebeurt. Soms ontstaat het ten gevolge van een lichamelijke aandoening zoals een infectie of een operatie, soms wordt er geen oorzaak gevonden. Hoewel iedereen een delier kan krijgen (denk maar eens aan ijlen en delier bij hoge koorts dat ook bij jongeren voor kan komen) wordt het risico op een delier groter naarmate iemand een grotere kwetsbaarheid heeft. Omdat kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd lopen ouderen en in het bijzonder ouderen met een geheugenstoornis of een (beginnende) dementie het grootste risico. Omdat een groot deel van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten oud en kwetsbaar is, is het risico van delier in het ziekenhuis hoog: naar schatting ontwikkelt 10% tot 40% van de patiënten in het ziekenhuis een delier en dit percentage stijgt naarmate de patiënten ouder en zieker zijn. De kans om als kwetsbare oudere na een operatie een delier te ontwikkelen wordt geschat op 40%-50%, vooral onverwachte opnames en met name die voor heupfracturen zijn berucht.

Een geriater is o.a. opgeleid om delieren te herkennen, te behandelen en collega’s in het veld te ondersteunen. In de ZGT is er een speciaal delierteam samengesteld die collega specialisten helpt in de herkenning en behandeling van het delier.

 

In de folder 'acute optredende verwardheid, delier' onderaan deze pagina, leest u informatie over: wat is acute verwardheid, wat zijn de oorzaken van acute verwardheid, hoe wordt verwardheid behandeld en wat de familie kan doen. 

Meer informatie over delier

Ziekenhuislocatie Almelo Klinische geriatrie

  • Spreekuren

    maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo