Geneesmiddelen gebruik (polypharmacie)

Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen. Daardoor gebruiken ze meestal ook meerdere soorten medicijnen. Bij het ouder worden neemt de lever- en nierfunctie vaak af, waardoor medicijnen minder en/of trager worden afgebroken. Ook verandert de lichaamssamenstelling (meer vet, minder spier, minder water). De combinatie van de veranderende lichaamssamenstelling en medicijngebruik leidt bij ouderen makkelijk tot bijwerkingen en medicijnvergiftiging. Soms hebben ze ook moeite met het innemen van bepaalde medicijnen.

Behandeling van polyfarmacie

De klinisch geriater heeft aandacht voor de manier waarop ouderen hun medicijnen innemen. Bijvoorbeeld bij slikproblemen, het vergeten van medicijnen innemen en problemen met het begrijpen van de verpakking. Ook let hij op het te veel of te weinig voorschrijven van medicatie. De klinisch geriater overlegt hierover ook met de huisarts of de behandelend medisch specialist. Zo probeert hij ernstige bijwerkingen - en zelfs ziekenhuisopname - te voorkomen.

Meer informatie