Milde geheugenstoornissen (MCI)

Wat is een milde geheugenstoornis (MCI)?

MCI staat voor “Mild Cognitive Impairment”, de Engelse uitdrukking voor milde geheugenstoornissen. Patiënten met een MCI hebben last van geheugen problemen zonder dat er bij onderzoek sprake is van dementie. 

Veel ouderen hebben last van geheugenproblemen. Soms zijn deze geheugenproblemen meer dan wat past bij de leeftijd, maar heeft het geen of weinig invloed op de dagelijkse bezigheden. Dit noemen we lichte geheugenproblemen (MCI). Mensen met MCI hebben vooral moeite om details van gebeurtenissen te onthouden, bijvoorbeeld plaatsnamen of namen van mensen. Ze herinneren zich nog wel goed dat ze ergens geweest zijn.  Mensen met dementie vergeten de hele gebeurtenis. Een ander voorbeeld is dat mensen met een MCI een afspraak vaker vergeten, maar het zich wel herinneren als iemand anders ze erop wijst. Mensen met dementie kunnen zich vaak de afspraak zelf niet eens meer herinneren. Mensen met MCI vinden in hun dagelijks leven vaak werkbare oplossingen om met hun geheugenprobleem om te gaan. Dit in tegenstelling tot mensen met dementie die moeite hebben om voor zichzelf te zorgen en vertrouwde dagelijkse bezigheden goed uit te voeren (of dat vaak niet meer kunnen).

Mensen met een MCI hebben meer geheugenproblemen wanneer ze gespannen zijn. MCI kan een voorstadium zijn van dementie, maar het kan ook veroorzaakt worden door medicatie, een depressie, spanningen of lichamelijke ziekten (zoals een te langzaam werkende schildklier of een vitaminegebrek). Bij 50% van de mensen blijven de geheugenproblemen langere tijd stabiel. Het geheugen kan echter ook langzaam verder achteruit gaan en uiteindelijk overgaan in een dementie. Mensen met MCI ontwikkelen drie keer zo vaak een dementie als leeftijdsgenoten zonder MCI. 

Behandeling en onderzoek

Er is nog geen behandeling voor een MCI die niet verklaard wordt door een duidelijke oorzaak als een depressie of een lichamelijke ziekte. Onderzoek laat zien dat geheugencursussen kunnen helpen om het geheugen te verbeteren en progressie van de aandoening te beperken. Tijdens geheugencursussen worden tips gegeven hoe u alledaagse dingen als namen en afspraken beter kunt onthouden. Ook wordt er voorlichting gegeven.   

Rol van de geriater

Op de geheugenpoli wordt onderzocht of geheugenverlies past bij de leeftijd of dat er sprake is van een MCI of dementie. Bovendien wordt er gekeken of er een onderliggende oorzaak voor de klachten gevonden kan worden. Om de diagnose te stellen zal vaak neuropsychologisch onderzoek verricht worden en eventueel een scan gemaakt. Volgens de richtlijn Dementie is er momenteel geen indicatie om mensen met MCI medicatie voor te schrijven. In veel gevallen zal de geriater de ontwikkeling van het geheugen poliklinisch controleren om als dat nodig mocht zijn tijdig met medicijnen te kunnen beginnen. 

 

Op alzheimer-nederland.nl  vindt u meer informatie over reen milde geheugenstoornis