U bent door uw huisarts of medisch specialist doorverwezen voor verder onderzoek door de geriater of internist ouderengeneeskunde. U ontvangt dan een uitnodiging voor een bezoek aan de dagkliniek. Hier krijgt u in een (halve) dag alle onderzoeken. Daarvoor hoeft u dus maar één keer naar het ziekenhuis te komen. Tijdens uw bezoek ontmoet u verschillende medisch specialisten, die uw situatie beoordelen vanuit hun eigen specialisme. Zo hebben we aan het einde van uw bezoek een zo compleet mogelijk beeld van uw situatie.

 

  • geriatrieverpleegkundige
  • geriater
  • internist ouderengeneeskunde 

Wat kunt u verwachten?

De geriatrieverpleegkundige neemt een vragenlijst bij u af. Nadien gaat u naar de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde voor een gesprek over uw klachten en een lichamelijk onderzoek.
Aan het eind van het programma vertelt de geriater of internist ouderengeneeskundige u de eerste bevindingen van het dagonderzoek. Afhankelijk hiervan kan het zijn dat er nog meer onderzoeken plaats vinden. Als er nog meer onderzoeken plaats moeten vinden dan krijgt u een voorlopige uitslag. Uw programma staat in de uitnodiging beschreven.