In dringende gevallen komt u op de spoedpolikliniek terecht. U bent dan doorverwezen door uw huisarts of behandelend medisch specialist. Een bezoek aan de spoedpolikliniek duurt meestal een halve dag. De geriatrieverpleegkundige stelt u eerst een aantal vragen. Daarna gaat u naar de geriater of internist ouderengeneeskunde voor een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Indien nodig wordt een behandelplan gemaakt.

Wat neemt u mee?

Bij uw bezoek aan de spoedpoli neemt u het volgende mee:

  • uw actuele ponsplaatje
  • een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
  • eventueel het zorgdossier van de thuiszorg, verzorgingshuis of verpleeghuis (ook bij een tijdelijk verblijf

 

Verder kunt u denken aan:

  • uw bril
  • uw gehoorapparaat
  • eventuele hulpmiddelen voor het lopen