Opname op een verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling klinische geriatrie, onderdeel van het ZGT Centrum voor Ouderen, worden kwetsbare ouderen geobserveerd, onderzocht en behandeld. De redenen voor opname zijn meestal heel divers. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen op bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch of sociaal gebied, of een combinatie daarvan. Een opname is in eerste instantie bedoeld om het medische probleem te behandelen. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid en zorgbehoefte van de patiënt in kaart gebracht. En de verpleegafdeling begeleidt de naasten van de patiënt.

Wat neemt u mee bij de opname?

Om uw verblijf op de verpleegafdeling zo comfortabel mogelijk te maken is het raadzaam om onderstaande zaken mee te nemen:

 • medicijnen in de originele doosjes (ook van de drogist)
 • medicijnlijst van de apotheek (eventueel de trombosedienstlijst)
 • dieetlijst, indien van toepassing
 • bril/gehoorapparaat
 • zeep/douchegel
 • shampoo
 • kam/borstel
 • tandenborstel
 • tandpasta/steradent/kukident
 • pyjama’s/nachthemden
 • ochtendjas
 • ondergoed: hemden/onderbroeken
 • kleding
 • warm vest of trui
 • stevige goed zittende schoenen
 • eventuele hulpmiddelen, zoals rollator of stok e.d. voorzien van een sticker met uw naam

Wat kan u beter thuis laten?

Waardevolle spullen, zoals grote geldbedragen en sieraden, kunt u beter thuislaten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. ZGT is niet aansprakelijk voor verlies of schade van uw persoonlijke eigendommen.

Verloop van de opname

Als u zich op de verpleegafdeling meldt voor uw opname, wordt u ontvangen door een afdelingsverpleegkundige. Samen met de zaalarts doet hij/zij een opnamegesprek met u. Zo krijgen zij een goed beeld van uw functioneren en uw (gezondheids)problemen. Na dit gesprek brengt de verpleegkundige u naar uw kamer. Daar kunt u uw spullen opbergen en wordt u wegwijs gemaakt op de afdeling.

De verpleegafdeling heeft een-, twee- en driepersoonskamers. Op welke kamer u terechtkomt, hangt af van de aard van uw aandoening, persoonlijke omstandigheden en beschikbaarheid van de kamer. Het kan zijn dat u een kamer deelt met een man en/of vrouw. Als u dat lastig vindt, kunt u dit kenbaar maken bij de verpleegkundige.

Artsenvisite

Tijdens uw opname krijgt u verschillende onderzoeken en activiteitentherapie en fysiotherapie als dat voor u van toepassing is. De zaalarts en de verpleegkundige komen dagelijks kijken hoe het me u gaat.

Dagritme

Op de verpleegafdeling wordt zoveel mogelijk een normaal dagritme aangehouden. Dat wil zeggen dat u overdag uit bed bent, gewone kleding draagt en aan tafel eet. Als het mogelijk is, neemt u deel aan de activiteitentherapie. In de middag kunt een uurtje rusten. ’s Avonds na het bezoekuur bespreekt de verpleegkundige met u hoe laat u wilt gaan slapen en welke hulp u nodig heeft bij het klaarmaken voor de nacht.

Eten

's Ochtends krijgt u ontbijt. In de middag en in de avond kun u kiezen voor een warme maaltijd of een broodmaaltijd. U kunt uw etenswensen met de zorgassistente dagelijks bespreken en hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Vragen of klachten

Heeft u tijdens uw opname vragen of klachten over de verzorging en/of behandeling? Dan kunt u daarvoor terecht bij de afdelingsverpleegkundige.

Bezoektijden afdeling geriatrie

De bezoektijden op de afdeling geriatrie zijn als volgt:

 • werkdagen: 16.30- 19.30 uur
 • weekenden en feestdagen: 10.30-12.30 uur en 15.00- 19.30 uur

Soms zal de verpleging vragen om de bezoekuren uit te breiden, zodat de familie betrokken blijft bij de zorg. Om drukte op de patiëntenkamers te voorkomen, zijn maximaal twee bezoekers tegelijk toegestaan. In overleg met de verpleegkundige kunt u met uw bezoek ook samen naar het restaurant of naar het grote dagverblijf.

Familiegesprekken

Als familie bent u uiteraard graag op de hoogte van het herstel van uw naaste. Voor al uw zorgvragen kunt u tussen 11.00- 11.45 uur contact opnemen met de verpleegkundige via telefoonnummer (088) 708 36 30.

Voor informatie over diagnose, behandeling en ontslag vindt een familiegesprek met de klinisch geriater of zaalarts plaats. De afdelingsverpleegkundige neemt daarvoor contact op met de familie.

Ontslagtraject

Als alle onderzoeken zijn gedaan, de diagnose is gesteld en een behandeling is gestart, gaat u normaal gesproken terug naar uw eigen woning. Zodra het ontslag daadwerkelijk in zicht komt, krijgt u een gesprek met de transferverpleegkundige. Als extra zorg thuis nodig is, wordt daarvoor een oplossing gezocht. Met de afdelingsverpleegkundige worden concrete afspraken gemaakt over het tijdstip van uw ontslag, het vervoer en dergelijke.

U krijgt ook een aantal formulieren mee naar huis. De afdelingsverpleegkundige neemt deze papieren met u door, zodat u weet wat u daarmee moet doen.

Het verblijf op de verpleegafdeling geriatrie

Bij opname op de verpleegafdeling geriatrie wordt u ontvangen door de verpleegkundige en arts die verantwoordelijk zijn voor de zorg tijdens uw verblijf op de afdeling. Heeft u vragen of wensen dan kunt u bij deze verpleegkundige terecht.

Pluscertificaat Achmea

ZGT ontving van verzekeraar Achmea het Pluscertificaat Ouderenzorg. Dit keurmerk houdt in dat het ZGT voldoet aan alle eisen van de verzekeraar voor goede ouderenzorg. Om in aanmerking te komen voor het Pluscertificaat Ouderenzorg moet een ziekenhuis het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis hebben én voldoen aan de door Achmea gestelde eisen voor patiëntveiligheid.

Ziekenhuislocatie Almelo Klinische geriatrie

 • Spreekuren

  maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Klinische geriatrie

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo