Binnen de geriatrie wordt multidisciplinair gewerkt. Er wordt nauw samen gewerkt met andere medisch specialisten, paramedici en verpleegkundigen. Zowel op de polikliniek als op de verpleegafdeling worden ook zorgverleners, zoals verpleegkundigen, arts-assistenten en co-assistenten opgeleid. Samen proberen wij u zo goed mogelijk te helpen.

Klinisch geriater

De klinisch geriater onderzoekt en behandelt patiënten met symptomen van kwetsbaarheid. Daarnaast optimaliseert hij het medicijngebruik en overlegt hij samen met de patiënt wat voor hem belangrijk is. Bij kwetsbare ouderen staat niet altijd levensverlenging of genezing voorop. Vaak wordt gekozen voor behoud van kwaliteit van leven en zelfstandigheid. De klinisch geriater coördineert de behandeling van de patiënt als er meerdere medisch specialisten betrokken zijn. Daardoor kan het aantal ziekenhuisbezoeken soms beperkt blijven. 

Hoe wordt een klinisch geriater opgeleid?

Een klinisch geriater is een medisch specialist die, na de opleiding tot arts, een opleiding van vijf jaar doorloopt: twee jaar op een afdeling interne geneeskunde, één jaar op een afdeling ouderenpsychiatrie en twee jaar op een afdeling voor klinische geriatrie. De klinisch geriater combineert hierdoor de algemene kennis van internisten, longartsen, cardiologen, psychiaters en andere niet-chirurgische specialismen. 

Arts-assistent

De klinisch geriater wordt in zijn dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een of meer arts-assistenten. Arts-assistenten zijn artsen met een compleet afgeronde artsenopleiding die extra ervaring willen opdoen in dit specialisme. De arts-assistent werkt onder supervisie van de klinisch geriater.

Coassistenten

De coassistent is een student geneeskunde in het laatste jaar van zijn of haar studie. Een coassistent doet ervaring op om later als zelfstandig arts te werken. Hij/zij werkt onder supervisie van de medisch specialist. 

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die na de basisopleiding nog een twee-jarige masteropleiding heeft gevolgd en ruime ervaring heeft met geriatrische patiënten. Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek kan de verpleegkundig specialist aanvullend onderzoek aanvragen. In nauwe samenwerking met de klinisch geriater wordt er een behandelplan gemaakt voor de individuele patiënt. 

Unithoofd

Het unithoofd is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de verpleegafdeling en de polikliniek Klinische Geriatrie. Zij zorgt ervoor dat patiënten gastvrije, deskundige en veilige zorg krijgen in een sfeer die voor de patiënten en familie comfortabel aanvoelt. Het unithoofd is ook betrokken bij initiatieven tot het verder ontwikkelen van de Klinische Geriatrie in de hele regio. 

Geriatrieverpleegkundige

De geriatrieverpleegkundige biedt verpleegkundige zorg op somatisch, psychisch en sociaal vlak aan de patiënten op de afdeling Klinische Geriatrie. Zij observeert en ondersteunt de patiënt in de dagelijkse activiteiten. Daarnaast voert zij de verpleegkundige handelingen uit het medisch behandelplan uit. De geriatrieverpleegkundige begeleidt de patiënt zo veilig en comfortabel mogelijk door het ziekteproces. 

Consultatief geriatrisch verpleegkundige

De consultatief geriatrisch verpleegkundige heeft veel kennis van complexe ziektebeelden bij ouderen. Zij adviseert over de benodigde verpleegkundige om geriatrische problemen op te lossen of te voorkomen. Zij ondersteunt bijvoorbeeld bij gedragsproblematiek, problemen rond de mantelzorg, voorbereiding van de patiënt en familie op het ziekenhuisontslag en deskundigheidsbevordering. 

Zorgassistent

De zorgassistent ondersteunt patiënten bij lichamelijke verzorging en voeding. Zij werkt onder supervisie van de (geriatrisch) verpleegkundige en de diëtist. 

Diëtist

De diëtist adviseert en begeleidt de patiënt bij (problemen rondom) voeding en past het menu aan als dat nodig is. 

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut zorgt voor de dagelijkse beweging van kwetsbare ouderen. Dat is belangrijk voor het behouden van de zelfredzaamheid en het voorkomen van complicaties tijdens het verblijf in het ziekenhuis. 

Activiteitentherapeut

De activiteitentherapeut zorgt voor een programma van groepsactiviteiten en individuele activiteiten, afgestemd op de actuele situatie van de patiënt en het behandeldoel.

Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: reactivering, verbeteren van stemming, omgaan met beperkingen, vergroten van zelfvertrouwen et cetera 

Ergotherapeut

Ergotherapie heeft in de geriatrie het doel om patiënten zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De ergotherapeut houdt zich onder ander bezig met het behoud van cognitieve functies, arm- en handfuncties, zit- en lighoudingen en woon- en hulpmiddelenadvies. Ook adviseert hij partners/huisgenoten en externe zorgverleners. 

Logopedist

De logopedist helpt kwetsbare ouderen die moeite hebben met communiceren en/of eten en drinken als gevolg van het verouderingsproces. De adviezen en behandeling zijn erop gericht om de communicatie tussen de patiënt en zijn omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen, verslikken te voorkomen en de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten eten.

Maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker binnen de geriatrie begeleidt en behandelt patiënten met problemen als gevolg van ouderdom, verlies en/of ziekte. Deze problemen kunnen leiden tot gevoelens van verdriet, boosheid, frustratie, et cetera. U kunt altijd de hulp van de maatschappelijk werker inroepen.

Geestelijk verzorger

Als patiënt kunt u tijdens uw ziekenhuisopname bij de geestelijk verzorger terecht om te praten of voor een luisterend oor. Zij weten dat een ziekenhuisopname een vaak ingrijpende en ongewenste gebeurtenis is die het leven ontwricht. Hij heeft tijd en aandacht voor elke patiënt van elke levensbeschouwing. De geestelijk verzorger is bereikbaar via verpleging, artsen of de receptie van ZGT. 

Leerling verpleegkundige/stagiaire

ZGT werkt mee aan de praktijkstages van een aantal opleidingsinstanties. Het kan dus zijn dat een stagiaire meeloopt met de geriatrieverpleegkundige en klinisch geriater. 

Secretaresse

De afdelingssecretaresse ondersteunt het verpleegkundig personeel met de administratie rondom uw opname en is het centrale aanspreekpunt aan de balie en telefoon. 

Vrijwilliger

Op de afdeling geriatrie zijn dagelijks enkele vrijwilligers aanwezig. Zij zorgen voor wat afleiding op de afdeling door het maken van een praatje of het doen van een spelletje. Daarnaast verzorgen zij de bloemen van alle patiënten.

Alle specialisten op een rijtje