Zorg voor een naaste met dementie

Het zorgen voor iemand met lichamelijke problemen of dementie is vaak erg zwaar. Daarnaast is vaak niet duidelijk bij wie u met welk zorgprobleem het beste terecht kunt. Bij de gemeente werken meestal ouderenadviseurs die u kunnen informeren. U bereikt ze via het Wmo-loket van uw gemeente. Ook kan de huisarts of geriater helpen bij het vinden van de juiste zorg. Verder zijn er verschillende ouderenorganisaties die u kunnen helpen. Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden van te verkrijgen zorg.

Zorg in huis

Voor zorg in huis kunt u allerlei hulpmiddelen aanvragen, zoals douche- en toilethulpmiddelen, een traplift, loophulpmiddelen, een aangepast bed, personenalarmering, et cetera. Sommige hulpmiddelen vraagt u aan via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij uw gemeente. Andere hulpmiddelen vraagt u aan via uw zorgverzekering. Dan worden ze ook vergoed. Een ergotherapeut kan bij thuis beoordelen welk hulpmiddel nodig is en daarna helpen met het aanvragen en het leren gebruiken.

Voor persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en toezicht bij medicijngebruik kunt u thuiszorg aanvragen. Hiervoor is een CIZ-indicatie nodig. Bij dementie kunt u bij het CIZ een casemanager aanvragen die u helpt bij het aanvragen van zorg.

Zorg buitenshuis

Soms is het nodig dat iemand meedoet aan activiteiten buitenshuis. Dat kan zijn om de familie te ontlasten of om eenzaamheid tegen te gaan. Dagverzorging is mogelijk bij verzorgingshuizen of op zorgboerderijen. Als meer zorg nodig is, is een dagbehandeling geschikter. Ook is het mogelijk dat patiënten tijdelijk elders kunnen logeren om de familie te ontlasten. Diverse patiëntenorganisaties organiseren vakanties voor patiënten en familie. Daarnaast zijn in Nederland ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers waar u als familie uw zorgen kunt delen.

Elders wonen

Als u niet meer thuis kunt wonen, is het verstandig om u op tijd in te schrijven voor een aanleuningwoning of verzorgingshuis. Zij hebben namelijk wachtlijsten. Voor verpleeghuizen zijn ook vaak wachttijden. De aanvragen hiervoor lopen via het CIZ.

Advies van de geriater

De geriater kan u adviseren welke hulp nodig is. Hij is vaak op de hoogte van wat er in uw omgeving allemaal mogelijk is. Ook kan de geriater een ergotherapeut vragen om uw thuissituatie te bekijken. Dat kan overigens ook via de huisarts.

Ziekenhuislocatie Almelo Klinische geriatrie

  • Spreekuren

    maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Klinische geriatrie

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo