Acute optredende verwardheid

Bij acute optredende verwardheid laat het geheugen iemand in de steek. De patiënt weet vaak niet meer waar hij/zij zich bevindt en is de vat op zichzelf en de omgeving
kwijt. Dat kan de patiënt beangstigen. Zijn/haar reacties kunnen daarom achterdochtig of zelfs agressief van aard zijn. Het is ook mogelijk dat de patiënt zich juist stilletjes terugtrekt. De patiënt met acute verwardheid kan ook de werkelijkheid anders ervaren. Hij/zij ziet of hoort dingen die er niet zijn, bijvoorbeeld beestjes,
beelden of stemmen en geluiden.

 

Patiëntenfolder

Lees meer informatie in de patiëntenfolder Acute optredende verwardheid, delier.