Mondkapje in ZGT verplicht Let op: het dragen van een mondkapje is voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 12 jaar in ZGT verplicht. Een faceshield mag alleen aanvullend worden gebruikt naast het mondkapje (Bent u een mondkapje vergeten? Dan kunt u deze kopen bij de receptie.)

Een gebroken heup, ook wel heupfractuur genoemd, is een breuk in het bovenbeen bij het heupgewricht. Hiervoor wordt u in de meeste gevallen geopereerd. De plek waar de breuk zit, is van belang voor de operatie.

Operatie

Er zijn verschillende soorten operaties:

 • Kophalsprothese: hierbij wordt de heupkop vervangen door een prothese. Na de operatie mag het been meestal niet direct worden belast.
 • Een pen, plaat of schroeven: de eigen heupkop wordt behouden en gerepareerd met behulp van een pen (PFNa), plaat (DHS) of schroeven. 

De operatie wordt bij voorkeur binnen 48 uitgevoerd. Hierdoor blijft het risico op complicaties zo klein mogelijk. Soms wordt een operatie uitgesteld om de patiënt in betere conditie te brengen of als een meer urgente operatie voorrang heeft.

Complicaties

Elke operatie geeft een risico op complicaties. Zo ook een heupoperatie. De volgende complicaties kunnen voorkomen:

 • Nabloeding
 • Trombose
 • Luxatie
 • Urineweginfectie
 • Wondinfectie
 • Longontsteking
 • Hartproblemen
 • Acuut optredende verwardheid (delier)
 • Niet kunnen plassen (urineretentie)
 • Problemen met de implantaten zoals prothese-infectie en uitbreken van schroeven

Patiëntenfolder

Lees meer informatie in de patiëntenfolder 'Gebroken heup'