U wilt een gezonder lichaam, maar met een gezonder gewicht. Blijvend. U bent zeer gemotiveerd én op zoek naar passende hulp om dit te bereiken. Bij het ZGT obesitascentrum bent u hiervoor op de juiste plek. U hoeft het niet alleen te doen. Zorgprofessionals van ZGT staan voor u klaar om u te begeleiden. Op weg naar een gezondere leefstijl!

 

Bariatrische chirurgie

Chirurgie die als doel heeft het gewicht te verminderen, heet bariatrische chirurgie. De ingrepen worden uitgevoerd via een zogeheten kijkoperatie onder algehele narcose. De chirurg brengt via een klein sneetje in uw huid een kijkbuis (laparoscoop) in uw buik.


Wanneer komt u in aanmerking voor een operatie?

De operatie is ingrijpend en niet zonder risico. Daarom komt niet iedereen zomaar in aanmerking. Om een operatie ter bestrijding van uw overgewicht te kunnen ondergaan moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

 • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud
 • U hebt langere tijd (minimaal vijf jaar) last van extreem overgewicht. Dit houdt in een BMI van 40 of hoger óf een BMI tussen de 35 en 40 gecombineerd met bijkomende lichamelijke problemen. Voorbeelden van lichamelijke problemen zijn: hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en gewrichtsklachten en/of diabetes mellitus.
 • U hebt op andere manieren al meerdere goede pogingen gedaan om uw overgewicht te beperken, bijvoorbeeld door een dieet te volgen..
 • U hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal een half jaar onder begeleiding gestaan van een diëtist.
 • U bent op psychisch gebied stabiel.
 • U bent bereid om groepsbijeenkomsten voorafgaand en aansluitend aan de operatie te volgen.
 • U heeft geen drugs- of alcoholmisbruik.
 • U heeft geen ernstige lichamelijke ziekten.

 

Risico's en complicaties 

Aan een operatie zijn altijd risico’s verbonden. Er bestaat tijdens en na de ingreep het risico van overlijden of potentieel ernstige complicaties zoals orgaanletsel, orgaanstoornissen, inwendige bloedingen, trombose en buikvliesontsteking. Daarnaast moet men ook rekening houden met andere complicaties die met de juiste behandeling gewoon kunnen genezen. Denk bijvoorbeeld aan longontsteking, niet op gang komen van de darm, littekenvorming en wondinfecties. Deze risico’s en eventuele klachten na de diverse operaties worden ook besproken tijdens de groepsvoorlichting in het ziekenhuis.


Verpleegafdeling

De verpleegafdeling van het ZGT Obesitascentrum bevindt zich op afdeling 5 zuid, ziekenhuislocatie Almelo. Op deze chirurgische verpleegafdeling verblijven patiënten die een bariatrische operatie ondergaan één nacht. Er zijn op deze afdeling twee vaste kamers met in totaal zes bedden voor patiënten van het ZGT Obesitascentrum. Zij worden verzorgd door een vast team, onder leiding van een chirurg, van arts-assistenten, verpleegkundigen en verzorgenden die deskundig zijn in het verzorgen van patiënten van het Obesitascentrum.


Vergoeding operaties

Kijk voor meer informatie over vergoedingen op de pagina 'Vergoeding obesitasbehandeling'.

In 8 stappen naar een gezond gewicht

Het totale programma dat hieronder stap voor stap is uitgewerkt, duurt in totaal ongeveer anderhalf jaar. Na een operatie blijft u vijf jaar lang onder controle van de medisch specialist (internist of chirurg). Heeft u vragen naar aanleiding van onderstaande informatie? Neemt u dan gerust contact op met de obesitasverpleegkundige. Dat kan telefonisch en per e-mail. Telefoonnummer 088 708 49 25 e-mail obesitas@zgt.nl.

 • 1

  Intake

  Via de huisarts of een behandelend specialist bent u doorverwezen naar het obesitascentrum en/of internist. Het intakegesprek vindt plaats bij het Obesitascentrum in Hengelo door de verpleegkundig specialist, internist en/of obesitasverpleegkundige.

  Aan de hand van vragen en lichamelijk onderzoek krijgt deze een beeld van uw persoonlijke situatie. Ook onderzoeken we uw bloed om te kijken of u hormonale problemen heeft. Indien nodig worden aanvullende onderzoeken verricht. Wanneer u in aanmerking komt voor een operatie wordt u ingepland voor een screening. Indien u in aanmerking komt voor een leefstijlprogramma krijgt u hiervoor een verwijzing.

 • 2

  Screening

  Met de screening wordt duidelijk welke aanpak voor u het meest geschikt is. U krijgt van de psychologisch medewerker twee vragenlijsten per e-mail toegestuurd. U dient deze voor de afspraak met de psycholoog ingevuld retour te sturen.

  Ook gaat u in gesprek met de diëtist. De bevindingen van de diëtist en de psycholoog worden besproken in het multidisciplinair overleg waarbij ook de internist, chirurg en obesitasverpleegkundige aanwezig zijn. Zij komen samen tot een advies welke behandeling het meest geschikt is voor u.

 • 3

  Gesprek met internist

  De obesitasverpleegkundige bespreekt het behandeladvies van de internist verder met u. Dit behandeladvies is toegespitst op uw situatie. Mogelijke behandelingen zijn: een operatieve ingreep in ZGT, een behandeling elders, zoals een verwijzing voor een leefstijlprogramma in de eerste lijn.

 • 4

  Op weg naar een operatie

  Wanneer met u wordt overeengekomen dat een operatieve ingreep de beste optie is voor u, wordt u uitgenodigd voor de preoperatieve voorlichting. In deze groepsbijeenkomst krijgt u, samen met andere patiënten, informatie over de operatieve mogelijkheden én het begeleidingsprogramma in ZGT.

 • 5

  Gesprek met een chirurg

  Direct na de voorlichtingsbijeenkomst hebt u een gesprek met de chirurg en obesitasverpleegkundige. Samen met de chirurg bepaalt u of en welke operatie voor u het meest geschikt is.

 • 6

  Voorbereiding op de operatie

  Ter voorbereiding op de operatie hebt u een afspraak met de anesthesist. De anesthesist moet zijn akkoord geven voor de operatie, wil deze kunnen plaatsvinden. Tevens neemt u deel aan twee groepsbijeenkomsten.

  Tijdens deze bijeenkomsten wordt u door een multidisciplinair team begeleid en voorbereid op de operatie. Dit team bestaat uit een psycholoog, diëtist, obesitasverpleegkundige en fysiotherapeut. De tijdsduur vanaf het begin van het traject tot aan de operatie duurt in totaal ongeveer negen tot twaalf maanden.

 • 7

  Operatie

  Ons streven is dat u ongeveer twee á vier weken na de groepsbijeenkomsten geopereerd wordt.

 • 8

  Begeleiding na de operatie

  Ongeveer drie weken na de operatie worden er weer groepsbijeenkomsten georganiseerd; voor de maagband zijn dit een aantal bijeenkomsten verdeeld over de periode van circa twee jaar, voor de gastric bypass, gastric sleeve en de mini bypass (mini loop) zijn dit zeven bijeenkomsten verdeeld over een periode van circa anderhalf jaar.

  Ook zijn er enkele individuele contacten met de diëtist mogelijk. De begeleiding door de zorgprofessionals is vooral gericht op het aanleren van een ander eetpatroon. Daarbij krijgt u inzicht in uw eetgedrag en wat nodig is om daarin te veranderen voor een blijvende gewichtsvermindering. Ook krijgt u handvatten aangereikt hoe om te gaan met stressvolle situaties en wordt u begeleid in het veranderen van uw beweegpatroon. Kortom: uw hele leefstijl wordt aangepakt.