Neonatologie

Neonatologie is onderdeel  van de afdeling  moeder en kind, route 1.2 ziekenhuislocatie Almelo. Op dit specifieke deel van de afdeling  worden zieke en te vroeg geboren baby's opgenomen. Klik hier voor meer informatie over de diensten en voorzieningen binnen neonatologie.

Verblijf bij de baby

Als ouder wilt u natuurlijk zo veel mogelijk bij uw pasgeboren baby zijn. Met de invoering van gezinsgerichte zorg heeft ZGT het mogelijk gemaakt dat moeder, vader en baby niet meer gescheiden worden bij opname van de baby of de moeder in het ziekenhuis. Ongeacht de opnamereden kan het gezin altijd samen zijn op een van onze gezinskamers van de afdeling  moeder en kind.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Binnen de neonatologie wordt steeds duidelijker dat in de zorg voor de zieke en/of te vroeg geboren baby rekening gehouden moet worden met de behoefte van elke individuele baby en de relatie met zijn ouders. Wij streven er naar om vervelende prikkels voor uw baby zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld harde geluiden, veel licht en verstoringen van de slaap. Dit noemen wij ontwikkelingsgerichte zorg.

Signalen van uw kind

De verpleegkundige kijkt samen met u als ouders naar de verschillende stresssignalen die de baby kan laten zien (huilen is niet het enige signaal). Hierop wordt bijvoorbeeld de baby getroost, meer begrenzing of rust gegeven. Ook helpen wij u vermoeidheidssignalen en hongersignalen te herkennen.

Band versterken

Manieren om de band tussen u en uw baby te versterken zijn:

 • Het zogenaamde kangoeroeën. Hierbij legt de moeder of vader de baby bloot op de borst, dit verstevigt de band tussen ouders en baby. Kangoeroeën is in vrijwel alle omstandigheden mogelijk. Het is niet vermoeiend voor de baby, integendeel: onrustige baby's worden er vaak rustig van en vallen in slaap. Het enige dat stress kan veroorzaken, is het overleggen van de baby uit de couveuse op uw borst en het terugleggen. Bij kangoeroeën geldt echt: hoe langer hoe beter!
 • U kunt als moeder een doekje dat u op de blote huid gedragen heeft onder het hoofdje van uw baby leggen. Uw baby zal uw vertrouwde geur herkennen.
 • Als uw baby huilt of onrustig is, kunt u het troosten door een hand op het hoofdje te leggen en een hand op de billen. Hierdoor voelt de baby geborgenheid en wordt het vaak rustig.
 • Als ouder maakt u deel uit van het team rondom u baby, sterker nog: u vertegenwoordigt de baby.  Daarom betrekken wij u zoveel mogelijk bij de zorg van uw baby. Lees hier meer informatie voor ouders over de zorg rondom de couveusebaby.

Verzorging van uw baby binnen gezinsgerichte zorg

 • Moeder en gezin voeren samen met zorgverleners regie over de gezinsgerichte zorgverlening.
 • Onze zorgverleners bieden ondersteuning en goede informatievoorziening aan moeder en gezin.
 • Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van moeder en gezin worden gewaardeerd en gestimuleerd.
 • De verschillende zorgverleners stemmen continu onderling af.

Poster gezinsgerichte zorg

Bij opname bespreekt de verpleegkundige met u de zorgverlening aan de hand van de poster 'Een nieuwe start voor uw gezin'. De poster dient als praatpapier waarbij verschillende onderdelen van de zorgverlening aan bod komen. U als ouders bepaalt samen met de verpleegkundige hoe de zorgverlening van uw baby er uit gaat zien en welke afspraken daarbinnen gemaakt worden. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van uw baby kunnen de adviezen van de verpleging variëren.

Folders en instructievideo's

Informatie over de zorg voor pasgeborenen is op onze website te vinden in folders en instructievideo's. In onze instructievideo’s wordt uitgelegd wat juiste borstvoedingshoudingen zijn,  hoe u kunt kolven met de hand , hoe het kangoeroevest te gebruiken. Het kangoeroevest is bestemd voor het huid-op-huid-contact met de baby. Dit omdat ouders en baby's bij elkaar horen. Direct na de geboorte, maar ook daarna.

Bezoek

Wij begrijpen dat u graag bezoek wilt ontvangen. Wij hanteren geen vaste bezoektijden op de afdeling. Wel adviseren wij u graag over de invulling van bezoektijden die passen binnen de zorg voor u en uw baby.

Ziekenhuislocatie Almelo Moeder en kind, neonatologie

 • Bezoektijden

  In overleg met ouders doorlopend bezoek met inachtneming van rust tussen 12.00 - 15.00 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo