Onze diensten en voorzieningen

Voor u als ouders/verzorgers en uw baby biedt de neonatologie verschillende diensten en voorzieningen, naast de standaard zorg. Sommige disciplines worden standaard ingeschakeld en andere alleen wanneer de specifieke situatie daarom vraagt. Wanneer wij u een dienst niet aanbieden terwijl u daar wel behoefte aan heeft, dan horen we dat graag.

 

Enkele diensten en voorzieningen die we aanbieden zijn:

Video interactie begeleiding (VIB)

Video interactie begeleiding (VIB) is een methode om samen met u naar uw baby te kijken. Er wordt een korte video-opname gemaakt van u en uw baby tijdens bijvoorbeeld de verzorging of de borst- of flesvoeding. De opnames worden op een later moment met u teruggekeken en met u besproken. Hierdoor krijgt u inzicht op welke manier uw baby contact met u zoekt of maakt.

Tijdens het terugkijken wordt het beeld regelmatig stilgezet. Zo kijkt u samen met de begeleider naar wat uw baby laat zien. Zodoende is het mogelijk om de signalen en initiatieven die uw baby toont terug te zien. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens het badderen aan de handjes zien, of uw baby ontspannen is of niet. Bij het terugkijken wordt gekeken naar wat goed gaat in het contact tussen u en uw baby. U ziet hoe uw baby om uw aandacht vraagt en hoe u zelf het contact met uw baby positief kunt beïnvloeden.

Meer weten? Bekijk de VIB-folder (PDF).

Baby in beeld

Wanneer de ouders besluiten in hun eigen woonomgeving te verblijven na de geboorte van hun baby en deze opgenomen moet blijven op de afdeling moeder en kind, hebben we bij ZGT ΄baby in beeld΄. U kunt als ouders toch zoveel mogelijk genieten van uw baby en zien hoe het gaat door middel van directe live beelden vanuit de babykamer.

Met ‘baby in beeld’ kunt u via internet uw baby thuis op uw computer zien. Uiteraard kan niet iedereen uw baby zien, u krijgt hiervoor een inlognaam en wachtwoord. Het volgen van uw baby bevordert de hechting met uw baby. Ook kan het kijken naar uw baby via 'baby in beeld' positief werken op het kolven en de hoeveelheid moedermelk, doordat u in contact staat met uw baby.

Inloggen bij baby in beeld

Medisch maatschapppelijk werk

Onze medisch maatschappelijk werker gaat in gesprek met ouders van baby's die voor de 35e zwangerschapsweek geboren worden. Tijdens deze gesprekken is er aandacht voor de impact van de vroeggeboorte ,een eventueel verlies van de zwangerschap, mogelijke diverse ziekenhuisopnames, maar ook voor het omgaan met allerlei praktische zaken als uw zwangerschapsverlof, werkhervatting en kraamzorg. Hierbij is er aandacht voor uw draaglast, draagkracht en draagvlak. Naast vroeggeboorte kunnen er andere redenen zijn waarvoor u extra begeleiding nodig heeft en wenst zoals bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid, angst, moeheid en boosheid.

De gesprekken kunnen op de kamer van uw baby plaatsvinden, maar ook in de ruimte van de medisch maatschappelijk werker in ZGT of tijdens een huisbezoek. Dit is afhankelijk van de wens van de ouders.  Klik hier voor meer informatie en contactgegevens over medisch maatschappelijk werk.

Kinderfysiotherapie

Op de afdeling moeder en kind van ZGT worden baby’s voor de 35e zwangerschapsweek en/of met een geboortegewicht onder de 1500 gram of op verzoek van de kinderarts gezien door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut onderzoekt en beoordeelt de (neuro) motorische ontwikkeling van de baby. Er is aandacht voor advisering en begeleiding van de ouders in de hantering van de baby en stimulering van de (neuro) motorische ontwikkeling. Voor meer informatie over de kinderfysiotherapie van ZGT verwijzen wij u door naar de afdeling fysiotherapie.

Preverbale logopedie

Als te vroeg geboren kinderen gaan leren drinken kan de logopedie in consult gevraagd worden. De logopedist beoordeelt de mogelijkheid en de kwaliteit van het zuigen, slikken en ademen (tijdens het drinken).  Er is extra aandacht voor advisering aan en begeleiding van ouders/verzorgers. Er wordt samen gekeken hoe de voeding zo optimaal mogelijk kan verlopen. Zie ook onze folder ‘Leren drinken’ (PDF).  

Klik hier voor meer informatie over de afdeling logopedie.

Klik hier voor meer informatie over eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

Vereniging Ouders Couveusekinderen (VOC)

Wanneer uw baby te vroeg of ziek geboren wordt is dat een heftige en vaak onverwachte gebeurtenis. Als ouders wordt je heen en weer geslingerd tussen blijdschap en zorgen. In deze periode kunt u veel steun hebben aan de zorgverleners op de afdeling maar ook aan de VOC.

Couveusedagboek

Dit is een dagboek waarin u als ouders/familie en de verpleegkundige hun belevenissen kunnen schrijven in deze hectische periode.

Couveusekoffer

Dit zijn koffers voor broertjes en zusjes. Hierin zit onder andere een kleurboek en een pop waarmee de kinderen hun pasgeboren broertje/zusje kunnen naspelen. Ook foldermateriaal van het VOC en een voorleesboek over de couveuse behoren tot de inhoud.

Neonatologie verpleegkundigen organiseren één keer per jaar (meestal november) een terugkomavond voor u als ouders van te vroeg geboren/zieke kinderen. Dit gaat in samenwerking met de VOC. Op deze avond zijn verschillende disciplines aanwezig zoals een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut, medisch maatschappelijk werk en de lactatiekundige.

Voor informatie over de VOC en de couveuseperiode verwijzen we u naar www.couveuseouders.nl

Ziekenhuislocatie Almelo Moeder en kind, neonatologie

  • Bezoektijden

    In overleg met ouders doorlopend bezoek met inachtneming van rust tussen 12.00 - 15.00 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo