Polikliniek Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS ) is een neuro-psychiatrische aandoening, gekenmerkt door tics. Een tic is een plotselinge, snelle, terugkerende, niet-ritmische beweging of geluid. Naast motorische en vocale tics of een combinatie hiervan bestaan er ook samengestelde tics.

Dikwijls hebben mensen met GTS ook andere aandoeningen, zoals ADHD (aandachtsproblemen/hyperactiviteit), OCD (dwang- en dranghandelingen en -gedachten) en ASS (autisme spectrum stoornis). Ook spanningsverschijnselen, slaap- en emotionele stoornissen (angst, depressiviteit, woede) komen opvallend vaak voor. Niet iedereen met een tic heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. De diagnose van dit syndroom wordt door een neuroloog of psychiater gesteld als:

  • Meerdere motorische tics en tenminste één vocale tic voorkomen, niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig;
  • De tics langer dan een jaar aanhouden;
  • De tics zijn ontstaan voor het achttiende levensjaar (meestal openbaart GTS zich bij kinderen tussen vier en elf jaar oud), en
  • De tics niet het gevolg zijn van middelengebruik of een medische aandoening.

Gilles de la Tourette polikliniek ZGT

Binnen ZGT is er voor gekozen om per 1 december 2017 een Gilles de la Tourette poli op te zetten. Dit was een al langer bestaande wens van verschillende specialisten. Mensen met de (vermoedelijke) diagnose van Gilles de la Tourette hebben vaak een dusdanige diversiteit aan klachten dat we graag als specialisten meer willen samenwerken om zo voor de patiënten de best mogelijke behandeling samen te kunnen stellen. Dit betekent dat patiënten op een dagdeel worden gezien door een neuroloog, een psychiater en een psycholoog. Vervolgens is er eind van dat dagdeel een overleg tussen deze om te kijken naar het meest passende behandelplan.

Sinds november 2018 hebben we ook een kindertourette poli. Hierbij werken we samen met een kinderpsychiater van Karakter.

Team Gilles de la Tourette polikliniek

Het team van de Gilles de la Tourette polikliniek bestaat uit  Mw. A. Wertenbroek, neuroloog,   Mw. E. Haganus,  Dhr. T. Walrave, psychiater daarnaast een kinderpsychiater van Karakter.

Afspraak

Na ontvangst van de verwijsbrief wordt een afspraak gemaakt bij de tourette poli.