Oncologisch centrum

Welkom bij het oncologisch centrum van ZGT. U bent bij ons in goede handen voor de behandeling van verschillende soorten kanker. Het centrum is niet zozeer één fysieke locatie, maar een samenwerkingsverband tussen de verschillende zorgprofessionals, poliklinieken en afdelingen van ZGT. Voor iedere soort kanker is er een vast multidisciplinair team, gespecialiseerd in een specifieke aandoening. 

Multidisciplinaire poliklinieken

Patiënten worden zo veel mogelijk op één plaats in ziekenhuis gezien door de verschillende specialisten. Bijvoorbeeld bij het zorgtraject borstkanker voeren de chirurg en radiotherapeut spreekuur in ruimtes naast elkaar. De korte lijnen maken mogelijk dat afstemming tussen de deskundigen direct kan plaatsvinden.

Regie en begeleiding

Wanneer de diagnose kanker is gesteld, komt er veel op u af. Goede begeleiding met aandacht voor uw vragen en onzekerheden is dan erg belangrijk. Dat geldt ook voor uw naasten. Binnen het oncologisch centrum werken verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om mensen met kanker te begeleiden. Zij zijn voor u het centrale aanspreekpunt. 

Continu verbeteren

Binnen het oncologisch centrum werken we continu aan het verbeteren van de oncologische zorg. Per tumorsoort bestaat een zogenaamde tumorwerkgroep bestaande uit zorgprofessionals uit het behandelteam, die samen werken aan het verbeteren de patiëntenzorg. 

Wetenschappelijk onderzoek

Het oncologisch centrum van ZGT participeert in diverse nationale en internationale onderzoeken bij meerdere soorten kanker. 

 

Jaarverslag oncologisch centrum 2018

Klik hier voor het jaarverslag van het oncologisch centrum van ZGT van het jaar 2018. Hierin staat een overzicht van de cijfers en resultaten die we in 2018 hebben bereikt. We kijken terug op een periode waarin onze toegewijde oncologische teams zich volop hebben ingezet om onze patiënten en hun naasten gastvrije en deskundige zorg te kunnen bieden.

2020: oncologisch centrum in Hengelo

De wereld verandert. Zo ook voor de oncologische zorg, die op allerlei fronten steeds meer om maatwerk vraagt. Vooruitblikkend op de toekomst wordt naar verwachting in 2020 op de locatie Hengelo een oncologisch centrum gerealiseerd. Dit om de oncologische zorg verder te optimaliseren. Alle oncologische disciplines rondom het zorgproces van de patiënt worden in dit centrum geïntegreerd. Deze interdisciplinaire samenwerkingsvorm schept kansen om vanuit een holistische benadering onze patiënten en hun naasten een nog meer op maat toegesneden zorgplan aan te bieden. Ook hier geldt: deskundige en snelle zorg voor de patiënt met aandacht voor innovatie, wetenschap en preventie.