Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Oncologisch centrum

Welkom bij het oncologisch centrum van ZGT. U bent bij ons in goede handen voor de behandeling van verschillende soorten kanker. Het centrum is niet zozeer één fysieke locatie, maar een samenwerkingsverband tussen de verschillende zorgprofessionals, poliklinieken en afdelingen van ZGT. Voor iedere soort kanker is er een vast multidisciplinair team, gespecialiseerd in een specifieke aandoening. 

Multidisciplinaire poliklinieken

Patiënten worden zo veel mogelijk op één plaats in ziekenhuis gezien door de verschillende specialisten. Bijvoorbeeld bij het zorgtraject borstkanker voeren de chirurg en radiotherapeut spreekuur in ruimtes naast elkaar. De korte lijnen maken mogelijk dat afstemming tussen de deskundigen direct kan plaatsvinden.

Regie en begeleiding

Wanneer de diagnose kanker is gesteld, komt er veel op u af. Goede begeleiding met aandacht voor uw vragen en onzekerheden is dan erg belangrijk. Dat geldt ook voor uw naasten. Binnen het oncologisch centrum werken verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om mensen met kanker te begeleiden. Zij zijn voor u het centrale aanspreekpunt. 

Continu verbeteren

Binnen het oncologisch centrum werken we continu aan het verbeteren van de oncologische zorg. Per tumorsoort bestaat een zogenaamde tumorwerkgroep bestaande uit zorgprofessionals uit het behandelteam, die samen werken aan het verbeteren de patiëntenzorg. 

Wetenschappelijk onderzoek

Het oncologisch centrum van ZGT participeert in diverse nationale en internationale onderzoeken bij meerdere soorten kanker. 

 

Oncologie in beeld 2016

Klik hier voor Oncologie in beeld 2016, het jaarverslag van het oncologisch centrum van ZGT. Hierin staan de feiten, mijlpalen en resultaten gedurende het jaar 2016.