Bij het behandelen van huidkanker werken verschillende specialismen nauw samen binnen het oncologisch centrum van ZGT. Hieronder leest u weke vormen van huidkanker het oncologisch centrum behandelt. 

Pre-maligniteiten

Er zijn verschillende soorten afwijkingen die nog geen huidkanker zijn, maar dit wel kunnen worden. We noemen dat een pre-maligne aandoening of voorstadium van kanker. Klik hier voor meer informatie over pre-maligne aandoeningen. Het is belangrijk om deze plekken snel te laten beoordelen om verdere problemen te voorkomen. De meest voorkomende pre-maligne aandoening is actinische keratose.

Basaalcelcarcinoom

Basaalcelcarinoom is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het is de minst agressieve vorm. Het basaalcelcarcinoom zaait niet uit, maar groeit wel langzaam door. Het is dus belangrijk de plek helemaal te verwijderen. Klik hier voor meer informatie over basaalcelcarcinoom en het zorgtraject

Plaveiselcelcarcinoom

Dit is een mediumagressieve vorm van huidkanker. Deze vorm van huidkanker heeft een relatief kleine kans om uit te zaaien. Klik hier voor meer informatie over plaveiselcelcarcinoom en het zorgtraject

Melanoom

Melanoom is een agressieve vorm van huidkanker die kan uitzaaien. Een melanoom wordt tegenwoordig vaak snel gevonden en is goed te behandelen. De overlevingskans is daardoor enorm toegenomen. We kunnen een melanoom verwijderen met een excisie. Daarbij snijden we de plek weg onder plaatselijke verdoving. Klik hier voor meer informatie over melanoom en het zorgtraject.