Uw behandelend arts bespreekt de individuele behandelingsmogelijkheden met u. U bepaalt uiteindelijk samen welke behandeling (en) u al dan niet wilt ondergaan.

 

Er bestaan verschillende behandelingsmogelijkheden voor maagkanker, onder te verdelen in behandeling gericht op genezing en behandeling gericht op het hebben van zo min mogelijk klachten. Er kan ook gekozen worden om niet te behandelen.

 

De meest voorkomende behandeling, gericht op genezing, is drie kuren chemotherapie, gevolgd door een operatie. Na de operatie volgen opnieuw drie kuren chemotherapie. Voor wat betreft de chirurgische behandeling van maagkanker startte ZGT sinds 2013 met een geavanceerde kijkoperatietechniek.

Geavanceerde kijkoperatietechniek

ZGT is het enige ziekenhuis in Noordoost Nederland dat maagoperaties aanbiedt via een kijkoperatietechniek. Dit heeft grote voordelen voor patiënten met maagkanker. Zo zijn er minder complicaties, is er sprake van minder postoperatieve pijn en herstelt de patiënt sneller omdat er geen grote operatiewond is.

 

Behandeling gericht op genezing

Een operatie en/of chemotherapie en/of radiotherapie zijn behandelingen die gericht zijn op genezing.

Operatie

Afhankelijk van de plaats en grootte van de tumor wordt een deel van de maag of de gehele maag verwijderd. Er kunnen ook weefsels in de omgeving van de maag worden meegenomen. Dit om eventuele uitzaaiingen rondom de maag ook weg te nemen. Soms wordt een operatie gecombineerd met andere behandelingen: chemotherapie en/of radiotherapie.

Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdeling remmende medicijnen. Om terugkeer van maagkanker en/of uitzaaiingen te verkleinen biedt een combinatie van chemotherapie en een operatie de beste kans op genezing.

Lees meer over chemotherapie in de Patiënten Informatie Map Chemotherapie.

Bestraling (radiotherapie)

Bestraling is een behandeling waarbij de tumor wordt bestraald met radioactieve stralen. Cellen raken hierdoor beschadigd en gaan dood. Bestraling in combinatie met chemotherapie na een operatie kan in sommige situaties onderdeel zijn van een behandeling die gericht is op genezing.

Behandeling gericht op verminderen van klachten (palliatieve behandeling)

 In sommige gevallen is genezing niet mogelijk. De behandeling is dan gericht op het zoveel mogelijk afremmen van de ziekte en het verlichten van klachten. Een palliatieve behandeling kan bestaan uit een operatie, het plaatsen van een stent, chemotherapie, bestraling, doelgerichte therapie of een combinatie van deze behandelingen.

Bypass-Operatie

Als de tumor de maaguitgang blokkeert dan kan de chirurg een verbinding maken tussen het middelste deel van de maag en een stuk van de dunne darm. Hierdoor kan het voedsel via een omweg de darmen bereiken.

Het plaatsen van een stent

Als de tumor in het bovenste deel van uw maag of juist ter hoogte van de maaguitgang zit en een operatie niet mogelijk is, kan de MDL-arts een stent plaatsen. Een stent is een buisje dat in de maag wordt geschoven. Op deze manier kan voedsel de maag passeren en kunt u beter eten.

Palliatieve chemotherapie

Chemotherapie bij patiënten met maagkanker in een vergevorderd stadium kan behalve een verlenging van de levensduur een verbetering van de kwaliteit van leven geven.

Palliatieve bestraling (radiotherapie)

Bestraling als enige vorm van therapie wordt bij de behandeling van maagkanker weinig gebruikt, omdat bestraling nauwelijks effect heeft op de ziekte. Het kan echter wel bepaalde klachten opheffen of doen verminderen.

Doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie zijn geneesmiddelen die werken op specifieke doelen in kankercellen. Standaard chemotherapie heeft invloed op alle cellen van het lichaam. Doelgerichte therapie verstoort daarentegen de werking van specifieke moleculen die kankercellen nodig hebben voor de groei en overleving. Hierdoor wordt schade aan gezonde cellen en daarmee bepaalde bijwerkingen voorkomen. Doelgerichte geneesmiddelen kunnen aan chemotherapie worden toegevoegd om de werkzaamheid te verhogen.

Afzien van behandeling

Het kan gebeuren dat bij u of bij uw arts de indruk bestaat, dat de belasting of de mogelijke bijwerkingen of gevolgen van een behandeling niet (meer) opwegen tegen de te verwachten resultaten. Er kan dan voor gekozen worden om af te zien van behandeling.