Doorgaans veroorzaakt maagkanker niet direct klachten. Hierdoor wordt maagkanker vaak pas in een relatief laat stadium ontdekt. Pijn en vermagering zijn de meest voorkomende symptomen. Als de tumor in het gebied van de maagingang of maaguitgang zit, kunnen zogeheten ‘passageklachten’ ontstaan. Hierbij heeft de patiënt het gevoel dat het eten niet goed ‘zakt’. Dit kan gepaard gaan met een ongemakkelijk gevoel in de buik, een zware maag of een gevoel van vroegtijdige verzadiging (‘vol zitten’). Ook opboeren van lucht en zuurbranden komen voor.

 

Er doen zich ook andere symptomen voor, die al dan niet te maken hebben met de voorgaande zoals vermoeidheid, duizeligheid, en bloedingen in het spijsverteringskanaal. Dit kan zich uitten in het braken van bloed of de aanwezigheid van verteerd bloed in de ontlasting. Deze bloedingen kunnen bloedarmoede veroorzaken.

Risicofactoren

De precieze oorzaak van maagkanker is onduidelijk. Wel is het bekend dat sommige mensen een groter risico hebben zoals:

  • Mensen die roken.
  • Mensen bij wie bepaalde typen maagpoliepen (adenomateuze poliepen) voorkomen (een maagpoliep is een (nog) goedaardig maaggezwel).
  • Mensen bij wie vele jaren geleden (een deel van) de maag is verwijderd.
  • Mensen die besmet zijn met de bacterie Helicobacter pylori; langdurige infectie met deze bacterie kan bij sommige mensen chronische maagzweren veroorzaken en de kans op het ontstaan van maagkanker vergroten.
  • Er zijn aanwijzingen dat mensen die te veel zout eten een groter risico op maagkanker hebben.