Indien u te horen krijgt dat u slokdarmkanker heeft roept dit bij u veel emoties en vragen op. Voor uzelf en uw naaste(n) is het een spannende periode. Medewerkers van het slokdarmteam staan voor u klaar en helpen u waar mogelijk. Samen met u wordt gekeken waar u behoefte aan hebt. Hieronder vindt u informatie op hoofdlijnen over het stellen van een diagnose.

Stadium van de kanker vaststellen

In de eerste plaats dient duidelijk te zijn hoe ver de ziekte is uitgebreid en of er uitzaaiingen zijn. Dit wordt het vaststellen van het stadium genoemd. De behandeling is voor een groot deel afhankelijk van het stadium van slokdarmkanker. Om het stadium te bepalen zijn verschillende onderzoeken nodig. De regieverpleegkunde plant deze onderzoeken voor u, zodat u zo snel mogelijk duidelijkheid heeft.

Voor het opstellen van een goed behandelingsplan dient de tumoren eventuele uitzaaiingen in kaart te worden gebracht. Dit wordt ook wel stadiëren genoemd. Het stadium van de ziekte wordt vastgesteld. Naast de grootte van de tumor (T-stadium) en aangedane lymfeklieren (N-stadium) worden uitzaaiingen op afstand metastasen (ofwel het M-stadium) beoordeeld. Onderzoeken die hierbij worden verricht zijn onder meer:

 • CT scan van hals, borstkas en buikorganen
 • Echo hals en punctie: biedt inzicht in eventuele uitzaaiingen in de hals.
 • PETS-scan/ PET-CT scan: biedt inzicht in eventuele nabij gelegen en uitzaaiingen of uitzaaiingen op afstand, bijvoorbeeld in longen of skelet.
 • Endoscopische echografie: biedt inzicht in de wand van de slokdarm en omringende lymfeklieren.

Wanneer het stadium van de ziekte is bepaald wordt uw lichamelijke conditie beoordeeld. Inzicht in uw lichamelijke conditie en voedingstoestand en eventuele verbetering zijn nodig om de meeste behandelingen te kunnen ondergaan.                            

Inzicht in uw lichamelijke conditie

Voor het ondergaan van de meeste behandelingen dient uw algehele lichamelijke conditie voldoende op niveau te zijn. Vandaar dat naast bovengenoemde onderzoeken ook wordt bepaald hoe het met uw lichamelijke conditie is gesteld. Onder andere de volgende tests helpen hierbij.

 • Conditietest door de fysiotherapeut.
 • Mate van kwetsbaarheid (frailty score).
 • Inzicht in uw longfunctie.
 • Inzicht in uw voedingstoestand.

Psycho-sociale ondersteuning

De regieverpleegkundige probeert tijdens gesprekken met u en uw naaste(n) een indruk te krijgen van uw behoeften ten aanzien van uw geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Indien gewenst legt zij contact met een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en/of klinisch psycholoog. Dit alles om ervoor te zorgen dat u voorafgaand en tijdens uw behandeling van slokdarmkanker zo goed mogelijk wordt ondersteund.

Ziekenhuislocatie Almelo Gastro-enterologische en oncologische chirurgie

 • Telefoonnummer 088 708 52 31
 • Faxnummer -
 • Adres Zilvermeeuw 1,7609 PP Almelo

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo