Doorgaans veroorzaakt slokdarmkanker niet direct klachten. Hierdoor wordt slokdarmkanker vaak pas in een relatief laat stadium ontdekt. Op het moment dat er klachten optreden, zoals het gevoel dat voedsel blijft hangen of wanneer er pijn bij het slikken ontstaat, is de tumor vaak al behoorlijk gegroeid. Het is daarom van belang om alert te zijn op aanhoudende keelklachten.

Ondervindt u regelmatig onderstaande klachten of maakt u zich zorgen over uw gezondheidssituatie? Dan adviseren we u om een medisch specialist te raadplegen. De genoemde symptomen kunnen ook andere oorzaken hebben en hoeven niet direct te wijzen op de aanwezigheid van slokdarmkanker.

  • Klachten met slikken
  • Onverklaarbaar gewichtsverlies
  • Gevoel dat voedsel blijft hangen
  • Heesheid
  • Pijn achter het borstbeen
  • Verminderde eetlust

Herkent u bij uzelf meerdere van bovenstaande klachten? Dan kan het raadzaam zijn om een afspraak te maken bij uw huisarts. Wellicht kan hij/zij u geruststellen of doorverwijzen.

Risicofactoren

De precieze oorzaak van slokdarmkanker is onduidelijk. De meeste mensen die slokdarmkanker krijgen zijn tussen 50-70 jaar oud. Zoals bij de meeste vormen van kanker speelt een hogere leeftijd mee. Erfelijkheid speelt waarschijnlijk niet of nauwelijks een rol. Er is een aantal risicofactoren bekend die de kans op slokdarmkanker vergroot.

  • Roken en overmatig alcoholgebruik en beide in combinatie (vooral bij het type plaveiselcelcarinoom).
  • Terugstromen van maagzuur in de slokdarm. Hierdoor raakt het slijmvlies van de slokdarm beschadigd.