Wetenschappelijk onderzoek & onderwijs - slokdarmkanker

De genezingskansen van slokdarmkanker zijn aanzienlijk verbeterd.  Nieuwe technieken en de samenwerking met omliggende ziekenhuizen maken dat het Slokdarm-maagcentrum van ZGT zijn bestaande expertise kan blijven uitbouwen. Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn hierin van groot belang. Mede om deze redenen vervult ZGT een actieve rol in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeelden van wetenschappelijke studies waaraan wij deelnemen:

  • Prepare studie: deze studie richt zich op ademspiertraining van de patiënt, voorafgaand aan een slokdarmoperatie. Deze heeft als doel om de kans op longcomplicaties na de operatie te verminderen.
  • Perfect studie: een studie gericht op het effect van een specifiek bewegingsprogramma (na een slokdarmoperatie) op de kwaliteit van leven van de patiënt. 

Onder zgt.nl/publicaties zijn alle artikelen in wetenschappelijke- en vaktijdschriften te vinden waarbij één of meerdere ZGT-medewerkers als auteur of mede-auteur gewerkt hebben aan de publicatie van het artikel.

Ziekenhuislocatie Almelo Gastro-enterologische en oncologische chirurgie

  • Telefoonnummer 088 708 52 31
  • Faxnummer -
  • Adres Zilvermeeuw 1,7609 PP Almelo

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo