Mondkapje in ZGT verplicht Let op: het dragen van een mondkapje is voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 12 jaar in ZGT verplicht. Een faceshield mag alleen aanvullend worden gebruikt naast het mondkapje (Bent u een mondkapje vergeten? Dan kunt u deze kopen bij de receptie.)

Diagnostiekgroep psychiatrie

De psychiater kan in overleg met u kiezen voor een diagnostiekprogramma. Tijdens dit programma brengt de psychiater uw probleem in kaart. Daarnaast bekijkt de psychiater samen met u welke mogelijkheden u zelf wel of niet hebt om uw problemen op te lossen. 

Het behandelteam brengt uw behandelbehoefte en de behandelmogelijkheden in kaart. Het team bestaat uit:

  • Psychiater
  • Verpleegkundigen
  • Vaktherapeuten
  • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige/maatschappelijk werker

Het programma vindt plaats in Almelo en wordt in deeltijd aangeboden.

De uitkomst van de diagnostiek wordt met u besproken. Daarna doet uw psychiater u een voorstel voor behandeling. Dit voorstel kan zijn:

Als u wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maken we met u een afspraak voor een controlebezoek op de polikliniek. Uw huisarts ontvangt een verslag van de diagnostiekperiode.

Ziekenhuislocatie Almelo PAAZ (verpleegafdeling psychiatrie)

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo