Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Farmazorg is een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuisapotheek van ZGT en de openbare apotheken in de regio.

Werkwijze

Bij Farmazorg werken apothekersassistenten, die in dienst zijn van de ziekenhuisapotheek. Zij vragen bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts informatie op over de geneesmiddelen die u gebruikt. Deze gegevens worden aan de behandelend arts op de verpleegafdeling doorgegeven. Dan stemt de arts of verpleegkundige met u af of u inderdaad alle geneesmiddelen gebruikt die op het opgevraagde overzicht staan en of de gebruikte doseringen nog steeds hetzelfde zijn. Uw behandelend arts zal, na eventueel overleg met u, beslissen of u dezelfde geneesmiddelen kunt blijven gebruiken of dat u andere geneesmiddelen krijgt voorgeschreven. Uitsluitend daartoe bevoegde personen (apothekers, artsen, apothekersassistenten en verpleegkundigen) zijn gemachtigd om uw medicatiegegevens in te zien. Dit is noodzakelijk voor een juiste behandeling. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.

Opname

Gedurende uw opname in het ziekenhuis, worden al uw geneesmiddelen via de ziekenhuisapotheek verstrekt. Het kan voorkomen, dat de geneesmiddelen die u thuis gebruikt, hier niet voorradig zijn. In overleg met uw behandelend arts kan er dan voor worden gekozen om u uw eigen medicijnen te laten doorgebruiken, of te kiezen voor een ander gelijkwaardig middel, een zogenaamd alternatief geneesmiddel. Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, voedingsmiddelen of stoffen (bijvoorbeeld jodium), moet u dit melden aan uw medisch specialist of verpleegkundige, zodat zij uw behandeling daarop af kunnen stemmen.

Ontslag

Bij ontslag stelt uw behandelend arts in overleg met u de ontslagmedicatie vast. Steunpunt Farmazorg zorgt er voor dat de recepten naar uw eigen apotheek worden doorgezonden, zodat u ze daar direct kunt (laten) afhalen. Ook kunnen zij ervoor zorgen dat de geneesmiddelen bij u thuis worden bezorgd.

Overgevoeligheid

Indien u overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen, voedingsmiddel of stoffen (bijvoorbeeld jodium of antibiotica), laat dit dan weten aan uw arts of verpleegkundige. Zij kunnen daarmee rekening houden bij uw behandeling.

Vragen

Indien u vragen heeft over de medicijnen die u in het ziekenhuis krijgt, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige, behandelend arts, apothekersassistent op de afdeling of (als het om meer specifieke informatie gaat) aan de ziekenhuisapotheker.

Ziekenhuislocatie Almelo Ziekenhuisapotheek (ZGT Apotheek)

  • Opmerkingen

    Voor het afhalen van medicatie door patiënten kunt u terecht bij: - Zorgboulevard, zone D nr. 36 - Telefoonnummer: 088 708 39 68 - Openingstijden van maandag t/m vrijdag van 08.15 - 17.15 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Ziekenhuisapotheek (ZGT Apotheek)

  • Opmerkingen

    Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur.

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo