De apotheker en apothekersassistente op de verpleegafdeling

Op de verschillende verpleegafdelingen is een beperkte voorraad medicijnen aanwezig. Dit zijn middelen die op een afdeling veelvuldig worden gebruikt of acuut nodig zijn. De apothekersassistenten bewaken of de juiste middelen in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn. Ook controleren zij of de medicijnen nog bruikbaar zijn. De apothekersassistenten werken in dit kader op de verpleegafdelingen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de verpleegkundigen met vragen over medicijnen. Om de gebruikte medicatie goed te kunnen bewaken, worden de medicatieopdrachten door de apothekersassistenten op de verpleegafdeling verwerkt in het ziekenhuis informatiesysteem. Zodra er onduidelijkheden zijn, bespreken zij deze direct met betrokken medisch specialist, verpleegkundige en/of ziekenhuisapotheker.

Daarnaast zijn ook de ziekenhuisapothekers dagelijks op verschillende afdelingen te vinden. Zij bespreken ter plaatse problemen met bijvoorbeeld doseringen of wisselwerkingen met andere medicijnen met de medisch specialisten. Door hun uitgebreide specialistische kennis van de bereiding en werking van geneesmiddelen en daarnaast de beschikking over diverse databanken met gedetailleerde informatie, zijn zij hiertoe uitstekend in staat.

De ziekenhuisapothekers adviseren artsen en verpleegkundigen over een juist gebruik van geneesmiddelen en geven in voorkomende gevallen een doseeradvies, op basis van een individuele berekening van lengte en gewicht van de patiënt. Natuurlijk vindt er voortdurende controle plaats op wat u, als patiënt, aan geneesmiddelen krijgt voorgeschreven. Alle handelingen, van inkoop tot aflevering, worden nauwkeurig vastgelegd, gecontroleerd en bewaakt.

Ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten onderhouden ook met u persoonlijk contact. Zij zullen u voorlichting en informatie geven over uw medicijngebruik, wijze van toediening en doseringen.

Speciaal opgeleide apothekersassistenten voeren opname- en ontslaggesprekken met u om uw medicatie te bespreken en te zorgen dat de juiste middelen voor u klaar staan in de kliniek en/of bij uw eigen openbare apotheek.

 

Ziekenhuisapothekers van ZGT

 

        

 

 

            

 

 

 

 

 


 

Aandachtsgebieden:

 

Drs. Brummelhuis-Visser:    Quality Assurance - Medische gassen - Opleider - Management

Drs. M.A. Damhof:                  Geneesmiddelendistributiesysteem - Inkoop van geneesmiddelen - Management

Drs. E.M. Engel-Detmmers:  Farmaceutische Patiëntenzorg

Drs. M.J. Henstra:                  Laboratorium

Drs. V.W. Hondebrink:           Geneesmiddelenproductie

Dr. M.I. Blonk:                       Farmaceutische Patiëntenzorg

Dr. Kruik-Kolöffel:                 Farmacotherapie algemeen - Medicatiebegeleiding - Medicatieveiligheid

Drs. H.G.J. Oldenhof:             Klinische Farmacologie - Clustermanager Zorg

Drs. K. van Steeg                   Assortiment en Logistiek