Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem, de zogenaamde DBC-systematiek, wat staat voor ‘Diagnose-Behandel Combinatie’. Dit betekent dat we geen afzonderlijke activiteiten of bezoeken, zoals polikliniekbezoek, bloed prikken of foto’s maken meer in rekening brengen, als deze onderdeel zijn van uw behandeling bij uw medisch specialist in het ziekenhuis. Maar dat we één tarief rekenen voor een vastgesteld traject/diagnose. Aanvragen door de huisarts voor bloedprikken, foto's et cetera worden wel afzonderlijk in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt indien er geen verzekeringsgegevens bekend zijn.

Een DBC-zorgproduct is een 'gemiddelde'. Bij de vaststelling van DBC-zorgproducten is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen binnen een zorgtraject. Of iemand in de praktijk meer of minder behandelingen krijgt, is daarop niet altijd van invloed. Dit geeft de medisch specialist de ruimte om de zorg aan te passen aan wat nodig is voor iedere patiënt. Sommige patiënten liggen bij een bepaalde aandoening bijvoorbeeld drie dagen in het ziekenhuis. Anderen met dezelfde aandoening moeten langer blijven of kunnen eerder naar huis. Soms wordt er slechts één röntgenfoto gemaakt, bij andere patiënten is het nodig meer foto's te maken. Gezien een DBC-zorgproduct een gemiddelde is, is de prijs voor het traject/behandeling hetzelfde ongeacht wat er bij u exact heeft plaatsgevonden. Dit geeft de medisch specialist de mogelijkheid om voor iedere patiënt een behandeling op maat te maken.

 

Een DBC kan maximaal 120 dagen lopen. Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC gesloten. Direct daarna, de volgende dag, wordt een nieuwe DBC geopend voor het vervolgtraject. Na afsluiting van een DBC wordt de rekening verstuurd.
Het ziekenhuis brengt het DBC-tarief na afloop van de behandeling in rekening bij uw ziektekostenverzekeraar, of bij uzelf. Dit hangt af van:

  • De manier waarop u verzekerd bent.
  • Of het ziekenhuis met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten voor uw behandeling.

Hoe wordt het tarief van een DBC (-zorgproduct) bepaald?

Voor een deel van de behandelingen gelden tarieven, die de overheid heeft vastgesteld. Deze behandelingen vallen in het zogenaamde A-segment. Meer informatie over de behandelingen in het A-segment en de tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteiten.

Voor een steeds groter aantal niet-spoedeisende behandelingen/DBC's heeft de overheid geen tarieven vastgesteld. Dit betreft het zogenaamde B-segment. Voor behandelingen in het B-segment maken het ziekenhuis en de zorgverzekeraar samen prijsafspraken. Het gaat hierbij om behandelingen die goed af te spreken zijn, zoals bijvoorbeeld knieoperaties, heupoperaties en spataderbehandelingen. Met ingang van 1 januari 2012 valt circa 95% van de DBC-zorgproducten van ZGT onder het B-segment.

Stel, dat uw zorgverzekeraar geen contract met ZGT heeft afgesloten voor uw behandeling in het B-segment en u wilt toch in ZGT geholpen worden? Dan kunt u gewoon bij ons terecht. In die situatie brengen we zogenaamde passantenprijzen in rekening. En krijgt u de rekening van uw behandeling rechtstreeks thuisgestuurd. Afhankelijk van de inhoud van uw verzekeringspolis, kunt u deze rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. De passantenprijzen  van ZGT vindt u in de standaardprijslijst.