Mondkapje in ZGT verplicht Let op: het dragen van een mondkapje is voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 12 jaar in ZGT verplicht. (Bent u een mondkapje vergeten? Dan kunt u deze kopen bij de receptie.)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem, de zogenaamde DBC-systematiek, wat staat voor ‘Diagnose-Behandel Combinatie’. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk hun eigen prijs. De prijs van een DBC is gebaseerd op een gemiddelde.

Bepaling van de prijs van een DBC

Bij de vaststelling van DBC-zorgproducten is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen binnen een zorgtraject. Niet iedere verpleegdag, consult, bloedprikken, of het maken van een foto wordt apart in rekening gebracht. Sommige patiënten liggen bij een bepaalde aandoening bijvoorbeeld drie dagen in het ziekenhuis. Anderen met dezelfde aandoening moeten langer blijven of kunnen eerder naar huis. Soms wordt er slechts één röntgenfoto gemaakt, bij andere patiënten is het nodig meer foto's te maken. Omdat een DBC-zorgproduct een gemiddelde is, is de prijs voor het traject/de behandeling hetzelfde, ongeacht wat er bij u exact heeft plaatsgevonden. Dit geeft de medisch specialist de mogelijkheid om voor iedere patiënt een behandeling op maat te maken. Voor meer informatie hierover zie onderstaande video.

Meerdere rekeningen voor eenzelfde klacht en/of behandeling

Een DBC kan maximaal 120 dagen open staan. Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC gesloten en een nieuwe DBC geopend. Iedere DBC wordt apart in rekening gebracht. Hierdoor kan het gebeuren dat u voor één behandeling / klacht meerdere rekeningen ontvangt.

Aanvragen door de huisarts voor bloedprikken, foto's et cetera worden wel afzonderlijk in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt, indien er geen verzekeringsgegevens bekend zijn.