Prijslijsten ZGT en algemene voorwaarden

Voor wie is dit bestemd?

Als uw zorgverzekeraar voor één of meer behandelingen geen contract heeft afgesloten met ZGT of als u niet verzekerd bent, brengt het ziekenhuis de zogenaamde passantenprijs in rekening. Wanneer u wordt doorverwezen naar het ziekenhuis raden wij u aan bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze een contract heeft met ZGT.

Passantentarief

De passantentarieven gelden dus voor de behandelingen waarvoor ZGT geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Het passantentarief, dat u hieronder kunt vinden, wordt u in rekening gebracht op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling of op het moment dat u bij de start van uw behandeling niet verzekerd bent. Ook kan het zijn dat u alleen een basisverzekering heeft afgesloten maar geen aanvullende verzekering terwijl de behandeling die u wilt of moet ondergaan alleen vergoed wordt via uw aanvullende verzekering. Heeft u een zorgverzekeraar, dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar (een deel van) de behandeling aan u vergoeden.

Prijslijst passanten 2020 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg

Prijslijst passanten 2019 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg

Prijslijst passanten 2018 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg

Prijslijst passanten 2017 voor de onverzekerde en niet gecontracteerde zorg

Voor een aantal producten, dat voor dit jaar niet met alle zorgverzekeraars is gecontracteerd of waarvoor geldt dat er sprake is van onverzekerde zorg, is inmiddels een tijdelijke Passantenprijs 2017 vastgesteld. Passantenprijzen worden in rekening gebracht wanneer:

  • een bepaald zorgproduct niet is gecontracteerd door een zorgverzekeraar.
  • er sprake is van niet verzekerde zorg of niet volledig verzekerde zorg zoals vasectomie, niet medische geïndiceerde ooglidcorrecties of besnijdenissen.

Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de prijslijst namelijk:

  • de begindatum van de DBC is bepalend voor het passantentarief.
  • de prijslijst 2017 is opgesteld conform de actuele regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) d.d. 10-11-2016. Wanneer de NZA de regelgeving wijzigt dan zal er een nieuw prijslijst worden vastgesteld.
  • passantenprijzen zijn gebaseerd op de RZ17a productstructuur en derhalve onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen.