Veelgestelde vragen: tarieven en verzekeringen

Hier vindt u het meest actuele nieuws over uw zorgverzekering. Zie onder een overzicht van de veelgestelde vragen. 

Heeft u andere vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de financiële administratie van ZGT, telefoonnummer: 088 708 38 55. 

Meest gestelde vragen

 • >

  Kan ik mijn eigen medisch specialist/ziekenhuis kiezen?

  In principe kunt u zelf kiezen voor een ziekenhuis of medisch specialist. Het is wel van belang dat uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis van uw keuze om voor een (volledige) vergoeding in aanmerking te komen. Het beste kunt u met uw zorgverzekeraar overleggen.

  Het kan dan zijn dat uw zorgverzekeraar u naar een ander ziekenhuis stuurt, omdat de verzekeraar met dat ziekenhuis wel afspraken heeft. Als u voor een specifieke medisch specialist kiest, kan het bovendien betekenen dat u een langere wachttijd heeft voor u aan de beurt bent dan wanneer u kiest voor een andere medisch specialist.

  Let op! Ook het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten is van belang. Met een restitutiepolis kunt u naar alle zorgverleners (vrije zorgkeuze). Sluit u een naturapolis af? Dan kunt u terecht bij ongeveer 90% van de zorgaanbieders en ziekenhuizen. Met een budgetpolis kunt u maar kiezen uit een beperkt aantal.

 • >

  Bij welke zorgverzekeraars ben ik verzekerd van zorg bij ZGT?  Jaarlijks maakt ZGT afspraken met zorgverzekeraars over de zorg voor het aankomende jaar. Voor het jaar 2019 heeft ZGT een akkoord bereikt met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat alle verzekerden van onderstaande zorgverzekeraars ook in 2019 weer voor medisch specialistische zorg terecht kunnen bij ZGT.

  Zorgverzekeraar

  Overeenkomst 2019

  a.s.r.

  Ja

  CZ

  Ja

  DSW

  Ja

  Eno

  Ja

  iptiQ

  Ja

  ONVZ

  Ja

  Menzis

  Ja

  VGZ

  Ja

  Zilveren Kruis

  Ja

  Zorg en Zekerheid

  Ja

  Overstappen?

  Sinds 12 november 2018 kunt u er eventueel voor kiezen om van zorgverzekeraar te wisselen. Opzeggen bij uw huidige verzekeraar kan tot uiterlijk 31 december 2018 en de aanmelding bij een nieuwe zorgverzekeraar moet uiterlijk 31 januari 2019 binnen zijn.

  Patiënten met een budgetpolis bij Zorgverzekeraar Zilveren Kruis die een afspraak maken bij ZGT krijgen achteraf mogelijk een rekening met hoge kosten thuisgestuurd. Omdat we willen voorkomen dat onze patiënten voor onaangename verrassingen komen te staan, krijgen patiënten met een budgetpolis die gepland staan voor een afspraak krijgen een brief thuisgestuurd. Daarin staat wat de mogelijke financiële gevolgen van het bezoek kunnen zijn.

  Budgetpolis Zilveren Kruis niet vergoed

  Een budgetpolis is een basisverzekering, waarmee patiënten maar bij een paar zorgverleners in Nederland terecht kunnen wanneer deze zorg nodig hebben. Wanneer u een budgetpolis heeft bij Zilveren Kruis, wordt uw zorg bij ZGT niet vergoed door de verzekeraar.

  Gevolgen voor de patiënt zijn dat (1) de zorgverzekeraar niet de volledige kosten aan de patiënt zal vergoeden en (2) dat deze de rekening rechtstreeks van ZGT krijgt voor het deel van de kosten die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden.

  Zorgverzekeraar Zilveren Kruis werkt met polissen die onder verschillende merken vallen. In zijn totaal biedt Zilveren Kruis de volgende budgetpolissen aan:

  • Avéro Achmea Zorg – Budget
  • Nedasco – Budget
  • Turien & Co (Avero) – Budget
  • Ziezo – Selectief polis
  • Zilveren Kruis – Basis Budget
  • Zilveren Kruis – Internetbasisbudget

  Merken

  Alle tien zorgverzekeringsconcerns werken met meer dan één merk. Enkele voorbeelden:

  • Wie een collectieve zorgverzekering afsluit bij Hema, doet dit in feite bij Menzis.
  • Delta Lloyd en Ohra zijn merken van CZ.
  • Wie een zorgverzekering afsluit via De Goudse, Bewuzt of Zekur, heeft een zorgverzekering bij VGZ.
  • De Friesland, FBTO en Pro Life zijn merken van Zilveren Kruis Achmea.

   

  Verzekeraar

  Merk

  Menzis

  Menzis

  Menzis HEMA Basisverzekering

  Anderzorg N.V.

  PMA

  ASR

  De Amersfoortse Verzekeringen

  Ditzo Zorgverzekering

  Aevitae (Volmacht)

  IAK (Volmacht)

  CZ

  CZ

  IZZ

  Ohra

  Nationale Nederlanden

  Just

  DSW

  DSW

  Stad Holland

  in Twente

  IptiQ / Caresq

  Besured

  National Academic

  Promovendum

  Aevitae (Volmacht)

  VGZ

  Univé

  VGZ

  Bewuzt

  IZZ

  IZA

  UMC

  IAK Verzekeringen B.V. (Volmacht)

  Turien & Co Assuradeuren (Volmacht)

  Aevitae (Volmacht)

  VPZ Assuradeuren (Volmacht)

  United consumer

  ZEKUR

  ONVZ (VRZ)

  ONVZ

  VvAA

  PNOzorg

  Eno Zorgverzekering (VRZ)

  Salland verzekeringen

  HollandZorg

  Salland ZorgDirect

  Zorg en Zekerheid (VRZ)

  Zorg en Zekerheid

  Zilveren Kruis - Achmea

  Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis ZieZo Basis

  Pro Life

  De Friesland Zorgverzekeringen

  Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

  OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  FBTO Zorgverzekeringen N.V.

  Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  YouCare

  IAK/AON (Volmacht)

  Turien & Co Assuradeuren B.V. (Volmacht)

 • >

  Welke zorgverzekeringsconcerns en merken zijn er?

  Er zijn in Nederland tien zorgverzekeringsconcerns. Dit zijn, in volgorde van aantallen verzekerden:

  • Zilveren Kruis Achmea (5,5 miljoen verzekerden)
  • VGZ (iets meer dan 4 miljoen)
  • CZ (3,4 miljoen)
  • Menzis (ruim 2 miljoen)
  • DSW
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid
  • ASR
  • ENO
  • iptiQ

  Alle tien zorgverzekeringsconcerns werken met meer dan één merk. Wie een collectieve zorgverzekering afsluit bij Hema, doet dit in feite gewoon bij Menzis. Delta Lloyd en Ohra zijn labels van CZ. Wie contracteert bij De Goudse, Bewuzt of Zekur, zit eigenlijk bij VGZ. De Friesland, FBTO en Pro Life zijn labels van Zilveren Kruis Achmea, enzovoorts.

  ZGT maakt afspraken met de volgende verzekeraars:

  • Menzis
  • Zilveren Kruis
  • VGZ
  • CZ
  • Multizorg (voor ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid)
  • DSW (ook voor ASR)
  • Caresq (voor iptiQ)

  Zie voor onderstaande afbeelding voor de verschillende merken per zorgverzekeringsconcern.

   

  Bron: www.zorgwijzer.nl

 • >

  Welke data zijn voor mij van belang bij de keuze voor mijn zorgverzekering?

  • Overstappen kan van 12 november 2018 /m 31 januari 2019. Indien u geen actie onderneemt wordt uw huidige zorgverzekering bij uw huidige zorgverzekeraar met een jaar verlengd.
  • 31 december 2018 is de uiterlijke datum waarop u uw huidige zorgverzekering moet hebben beëindigd.
  • 31 januari 2019 is de uiterlijke datum voor het afsluiten van uw zorgverzekering voor 2019.

   

 • >

  Waar vind ik meer informatie over tarieven en zorgverzekeringen?

  Hieronder vindt u handige links over tarieven en zorgverzekeringen:

 • >

  Wat kost mijn behandeling?

  Wanneer u voor een onderzoek of behandeling gebruik maakt van de diensten van ZGT, bent u aansprakelijk voor betaling van de kosten. Dat betekent, dat u ervoor moet zorgen, dat de rekening (factuur) betaald wordt. Dat kan in veel gevallen via uw verplichte zorgverzekering. Het kan ook zijn, dat uw verzekering de kosten maar gedeeltelijk vergoedt of zelfs helemaal niet vergoedt. En dan moet u deze kosten voor een deel of helemaal zelf betalen.

  Passantentarief

  Als uw zorgverzekeraar voor een of meer behandelingen geen contract heeft afgesloten met ZGT of als u niet verzekerd bent, brengt het ziekenhuis de zogenaamde passantenprijs in rekening. Wanneer u wordt doorverwezen naar het ziekenhuis raden wij u aan na te gaan of deze een contract heeft met ZGT.

  Het passantentarief wordt u in rekening gebracht op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling of op het moment dat u bij de start van uw behandeling niet verzekerd bent. Ook kan het zijn dat u alleen een basisverzekering heeft afgesloten maar geen aanvullende verzekering terwijl de behandeling die u wilt of moet ondergaan alleen vergoed wordt via uw aanvullende verzekering. Heeft u een zorgverzekeraar, dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar (een deel van) de behandeling aan u vergoeden.

 • >

  Valt mijn bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis binnen de basisverzekering?

  Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of de huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis, hierover dient u wel het eigen risico te betalen. Gaat u toch voor een niet levensbedreigende situatie naar de spoedeisende hulp, dan kan het zijn dat u de volledige behandeling zelf moet betalen.

  Als u de spoedeisende hulp van ZGT voor een levensbedreigende situatie bezoekt worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis. Houdt u er echter wel rekening mee dat het eigen risico in rekening wordt gebracht.

 • >

  Wat is een DBC (diagnose behandel combinatie)?

  Een diagnose behandeling combinatie-zorgproduct (ook wel DBC genoemd) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem, de zogenaamde DBC-systematiek, wat staat voor ‘Diagnose-Behandel Combinatie’. Dit betekent dat we geen afzonderlijke activiteiten of bezoeken, zoals polikliniekbezoek, bloed prikken of foto’s maken meer in rekening brengen, als deze onderdeel zijn van uw behandeling bij uw medisch specialist in het ziekenhuis. Maar dat we één tarief rekenen voor een vastgesteld traject/diagnose. Aanvragen door de huisarts voor bloedprikken, foto's et cetera worden wel afzonderlijk in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar of bij de patiënt indien er geen verzekeringsgegevens bekend zijn.

  Een DBC-zorgproduct is een 'gemiddelde'. Bij de vaststelling van DBC-zorgproducten is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen binnen een zorgtraject. Of iemand in de praktijk meer of minder behandelingen krijgt, is daarop niet altijd van invloed. Dit geeft de medisch specialist de ruimte om de zorg aan te passen aan wat nodig is voor iedere patiënt. Sommige patiënten liggen bij een bepaalde aandoening bijvoorbeeld drie dagen in het ziekenhuis. Anderen met dezelfde aandoening moeten langer blijven of kunnen eerder naar huis. Soms wordt er slechts één röntgenfoto gemaakt, bij andere patiënten is het nodig meer foto's te maken. Gezien een DBC-zorgproduct een gemiddelde is, is de prijs voor het traject/behandeling hetzelfde ongeacht wat er bij u exact heeft plaatsgevonden. Dit geeft de medisch specialist de mogelijkheid om voor iedere patiënt een behandeling op maat te maken.

 • >

  Waarom duurt het soms lang voordat het ziekenhuis de rekening stuurt?

  Een diagnose behandeling combinatie-zorgproduct (ook wel DBC genoemd) gaat in op de dag dat er een eerste verrichting is uitgevoerd. Dit kan het eerste gesprek met een medisch specialist zijn, maar ook een bloedonderzoek dat op aanvraag van de huisarts is gebeurd. Deze datum wordt gebruikt bij het verrekenen van de kosten met het eigen risico. Hierdoor kan het gebeuren dat u in 2018 een operatie hebt ondergaan, maar dat de kosten met uw eigen risico van 2017 worden verrekend. Het behandeltraject is dan al in 2017 begonnen met bijvoorbeeld een consult voor de klacht of aandoening.

  Na openen blijft een DBC maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie, als dit een eerste traject betreft. Als de behandeling langer dan 90 dagen duurt, wordt de DBC gesloten. Direct daarna, de volgende dag, wordt een nieuwe DBC geopend voor het vervolgtraject. Deze duurt 120 dagen. Pas als de DBC is gesloten verstuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar, daarom duurt het enkele maanden voordat de zorgverzekeraar of u deze rekening ontvangt. Tot 2015 bleef een DBC nog maximaal 365 dagen open. Het is dus mogelijk dat een patiënt in 2015 nog een factuur van 2014 ontvangt.

 • >

  Wanneer is een verwijzing nodig voor een bezoek aan het ziekenhuis?

  Als een patiënt bij de huisarts komt met een klacht die nog niet behandeld is in het ziekenhuis en behandeling in het ziekenhuis is noodzakelijk, dan is altijd een verwijzing nodig. Algemeen geldt dat een verwijzing van een medisch specialist voor dezelfde diagnose twee jaar geldig is. Na twee jaar is een nieuwe verwijzing nodig.

  U heeft een verwijsbrief van een door de zorgverzekeraar erkende verwijzer nodig voor uw eerste afspraak bij het ziekenhuis. Heeft u geen verwijsbrief of gaat u direct naar een afdeling van het ziekenhuis, dan worden de kosten van deze behandelingen bij u in rekening gebracht. De zorgverzekeraars zijn bevoegd om zelf te bepalen welke zorgaanbieders mogen verwijzen naar medisch specialistische zorg (MSZ). Per 1 januari 2015 hebben alle zorgverzekeraars de volgende beroepsgroepen opgenomen als verwijzer naar MSZ:

  • huisarts
  • medisch specialist
  • specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)
  • jeugdartsen conform protocol beroepsgroep jeugdartsen
  • bedrijfsarts voor arbeid gerelateerde aandoeningen
  • psychiater bij verblijf in een GGZ-instelling
  • verloskundige