Naar de pagina index

Keuze vastleggen voor het delen van uw medische gegevens

Om u de best mogelijke zorg te kunnen geven, is een snelle beschikbaarheid van medische gegevens belangrijk. Ziekenhuizen mogen deze gegevens alleen beschikbaar stellen aan elkaar of aan betrokken specialisten als u hiervoor toestemming geven. ZGT deelt op dit moment alleen beelden met MST. Dit kan alleen met uw toestemming. Registreren van uw toestemming of bezwaar kan bij de poliklinieken radiologie van onze beide ziekenhuislocaties.

KEUZE VASTLEGGEN?

Vastleggen van een keuze om wel of juist geen gegevens te delen maakt duidelijk wat uw wens is. Er kunnen alleen beelden worden uitgewisseld met MST wanneer u hiervoor toestemming heeft vastgelegd. Indien uw keuze is geregistreerd wordt u er niet meer naar gevraagd bij uw volgende radiologie bezoek.

VASTLEGGEN VAN EEN KEUZE KAN NIET BIJ:

  • Kinderen < 12 jaar
  • Patiënten die reeds hun keuze hebben vastgelegd

Indien u dat wenst kunt u uw gemaakte keuze altijd weer wijzigen aan de balie bij radiologie.

UITWISSELEN VAN GEGEVENS

  • Op dit moment vindt alleen uitwisseling van beelden plaats met MST.
  • Uitwisseling van gegevens wordt ondersteund binnen ZorgNetOost. ZorgNetOost is een programma waarbinnen zorgaanbieders in de regio samenwerken aan elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties.

Korte terugblik

In juli 2013 ondertekenden MST en ZGT het Convenant uitwisseling patiëntgegevens, waarmee beide aandeelhouders van IZIT willen voldoen aan de wet- en regelgeving. De uitvoering van dit convenant is in maart 2015 gestart met het registreren van de keuze van de patiënt voor het uitwisselen van gegevens.Vanaf 2 maart 2015 is het vastleggen van de keuze voor het wel delen of het niet delen van medische gegevens in ZGT mogelijk.  Sinds 13 mei jl. gebeurt dit op de poliklinieken radiologie van onze beide locaties. met uw geldige legitimatiebewijs kunt u direct uw keuze laten vastleggen. Er zijn twee uitzonderingen.

Meer informatie
Samen met MST start ZGT met dit initiatief om samen, regionaal de patiënttoestemming vast te leggen.  Dit initiatief is onderdeel van het programma ZorgNetOost, een samenwerkingsverband van de zorgaanbieders in de regio. Wij begrijpen dat dit initiatief vragen op kan roepen. In de folder en op zorgnetoost.nl en op vindt u uitgebreide informatie en  antwoorden op uw vragen.