Spiegelgesprekken

ZGT hecht veel waarde aan tevredenheid van de patiënten en bezoekers. Om deze reden organiseren wij regelmatig spiegelgesprekken.

Wat is een spiegelgesprek?

Tijdens een spiegelgesprek komt een kleine groep patiënten bijeen om te vertellen hoe zij de zorg en dienstverlening binnen ZGT hebben ervaren. Dit vindt plaats in de vorm van een kringgesprek Hier worden patiënten gevraagd naar hun verwachtingen, wat zij als goed hebben ervaren, wat beter kon en wat zij belangrijk vinden in onze zorgverlening. De bijeenkomst wordt geleid door een gespreksleider die niet direct betrokken is. Op de achtergrond luisteren onze professionals, bijvoorbeeld verpleegkundigen, leidinggevenden en artsen als toehoorder mee. Zij mengen zich absoluut niet in het gesprek, maar krijgen een spreekwoordelijke spiegel voorgehouden door de patiënt. Door het luisteren naar de ervaringen van patiënten worden onze professionals zich meer bewust van de patiëntenbeleving van onze zorg. Dit draagt eraan bij om onze zorg en dienstverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van patiënten.